Leczą i ratują – będą uczyć

Jubileusz 10-lecia działalności uroczyście obchodziło Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej. Centrum ruszyło 24 sierpnia 2009 roku.

Z tej okazji w Kazimierzu Dolnym w dniach od 5 do 7 września 2019 r. zorganizowano konferencję naukową pt. „Metody i techniki w leczeniu oparzeń i chirurgii rekonstrukcyjnej – retrospekcja i przyszłość”.

– Przez tych 10 lat ośrodek w Łęcznej wypracował nową jakość wysokospecjalistycznej pomocy w zakresie leczenia oparzeń, odmrożeń i chirurgii rekonstrukcyjnej – podkreślał prof. Jerzy Strużyna, szef WCLOiChR w Łęcznej, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej. – Jesteśmy pierwszym w Polsce tak specjalistycznym oddziałem z intensywną terapią, chirurgią plastyczną i rehabilitacją w leczeniu oparzeń i dla dzieci, i dla dorosłych. Dysponujemy nowoczesną aparaturą i przede wszystkim – zespołem doskonałych specjalistów, zaangażowanych w codzienną pracę centrum – podkreślał.

Najlepiej o jakości usług, świadczonych we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń, świadczą statystyki. Centrum przyjmuje
coraz więcej pacjentów. W 2009 roku – było ich 87, w 2010 – 275, a w 2018 leczono tu już 1353 osoby. – Centrum jest dziś wiodącym ośrodkiem w kraju – nie kryjąc dumy zaznaczał Krzysztof Bojarski, dyrektor łęczyńskiego szpitala, w którego strukturze działa „oparzeniówka”. Największy wzrost przyjęć i wykonanych zabiegów odnotowuje oddział chirurgii rekonstrukcyjnej. W 2015 roku, od kiedy Łęczna pełni całodobowy dyżur replantacyjny dla całego województwa lubelskiego w zakresie chirurgii ręki, na tym oddziale leczono 491 osób, a trzy lata później, w 2018 roku, już 956. W tym roku udało się przeprowadzić skuteczną replantację ręki u dwudziestoczterolatka z województwa podkarpackiego. Wschodnie Centrum to także skuteczne leczenie pacjentów z zespołem Lyella, czyli rozległą martwicą naskórka. To również miejsce leczenia dzieci wymagających operacji, dzieci z oparzeniami różnego stopnia, w wieku od kilku miesięcy do 18 lat.

WCLOiChR jest oddziałem szpitala powiatowego, ale stało się ośrodkiem o zasięgu krajowym. W 2017 roku za swoją działalność wykraczającą poza granice województwa, a nawet kraju, centrum otrzymało tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego.

 

Edukacja na poziomie kliniki

Zgodnie z podpisaną w maju br. umową pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a SPZOZ w Łęcznej, w łęczyńskim szpitalu powstała Uniwersytecka Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń i już w rozpoczynającym się roku akademickim 2019/2020 w szpitalu w Łęcznej odbywać się będą zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego pod nadzorem nauczycieli akademickich.

Anna Augustowska