Laboratoria tropią wirusa

W poniedziałek, 20 kwietnia, ruszyło czwarte na Lubelszczyźnie doskonale wyposażone specjalistyczne laboratorium, w którym są badane próbki pobrane od osób z podejrzeniem zakażenia SARS‑CoV‑2.

O uruchomieniu ostatniego z nich zdecydował rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. To specjalistyczne laboratorium diagnostyki molekularnej SARS‑CoV‑2, zorganizowaniem którego zajęła się prof. Małgorzata Polz‑Dacewicz, kierująca Zakładem Wirusologii UM, prezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego.

Laboratorium Uniwersytetu Medycznego wyposażone jest w komory laminarne BSL3 i BSL2+ (zapewniające bezpieczeństwo pracownikom oraz gwarantujące prawidłową preparatykę koronawirusa), jak również w nowoczesną aparaturę do izolacji materiału genetycznego oraz służącą do detekcji metodą real time PCR SARS‑CoV‑2.

Na etapie wdrażania metody, w laboratorium przepustowość badań zaplanowano na 100 testów dziennie (cykl technologiczny trwa kilka godzin), ich liczba wkrótce się zwiększy z chwilą uruchomienia drugiej linii diagnostycznej.

Badania diagnostyczne, w celu wykluczenia lub stwierdzenia obecności koronawirusa w dostarczonych próbkach, będą wykonywane za pomocą testów bardzo wysokiej czułości (99 procent swoistości). Test PCR genetyczny w materiale pobranym od człowieka wykrywa DNA wirusa i to w realnym czasie, czyli w dniu pobrania.

Nowo powstałe laboratorium w znaczącym stopniu przyspieszy i usprawni diagnozowanie podejrzanych o zakażenie SARS‑CoV‑2 pacjentów, hospitalizowanych w lecznicach UM (2 tys. łóżek klinicznych), a także Lublina i województwa.

Będzie czwartą w województwie tego typu placówką (obecnie istniejące: Wojewódzka Stacja Sanitarno‑Epidemiologiczna w Lublinie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach). Testy pod kątem koronawirusa, które są wykonywane w laboratorium Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, w pierwszej kolejności badają próbki pobierane od pacjentów i personelu medycznego tam, gdzie pojawiają się ewentualne zagrożenia zakażenia koronawirusem – informował wojewoda Lech Sprawka. Pozostałe dwa laboratoria w województwie lubelskim (w sanepidzie i w Puławach) mają zajmować się pobieraniem próbek z kwarantann domowych.

Dodatkowo – od soboty, 18 kwietnia, RCKiK w Lublinie rozpoczęło pobieranie osocza od ozdrowieńców.

Elżbieta Puacz, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, apeluje do osób, które zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID‑19 i u których minął okres co najmniej 14 dni od ustąpienia objawów, a także do osób po zakażeniu, ale bez objawów chorobowych. Obie te grupy powinny mieć dwukrotnie ujemny wynik badania genetycznego w kierunku SARS‑CoV‑2. Wtedy mogą się zgłosić do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie najlepiej dzwoniąc pod numer telefonu 509 169 059 w celu umówienia się na oddanie osocza dla potrzeb leczniczych w celu wspomagania leczenia innych osób z ciężkimi objawami COVID‑19.

Anna Augustowska