Kultura w LIL

Są laureaci konkursów

Znamy wyniki XI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny, a także VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko‑Literackiego „Lekarze Dzieciom”, które organizuje Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Na konkurs fotograficzny wpłynęło 230 zdjęć, a na literacki zgłoszono 20 (17 wierszy i 3 opowiadania) utworów. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Wyniki XI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny
Dodatkowa nagroda w XI Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Lekarzy i Studentów Medycyny

Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko‑Literackiego „Lekarze Dzieciom”

„Wieczornik” – fot. Kazimierz Pichlak – Nagroda za najlepszą fotografię w kategorii „Natura” wśród lekarzy

Muzyka dla duszy

W sobotę, 26 listopada 2022 r., w kościele rektoralnym pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie odbył się koncert muzyki sakralnej w wykonaniu członków chórów lekarskich z: Warszawy, Białegostoku, Katowic, a także chóru Continuum z Lubelskiej Izby Lekarskiej, który był współorganizatorem koncertu wraz z orkiestrą Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, pod dyrygenturą Beaty Herman.

Wysłuchano kompozycji m.in. Ennio Morricone, Antonio Vivaldiego i Jerzego Fryderyka Haendela. Chórom towarzyszyła Orkiestra Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie założona jesienią 2020 r. przez byłych członków Orkiestry WUM – studentów medycyny, lekarzy i ich przyjaciół muzyków.

Wystawa poplenerowa

IX Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy odbył się w dniach 611 września 2022 r. Impreza zorganizowana przez Lubelską Izbę Lekarską przy wsparciu Naczelnej Rady Lekarskiej jak zawsze cieszyła się zainteresowaniem lekarzy, którzy pasjonują się fotografią i stale chcą doskonalić swój warsztat.

W sobotę, 18 listopada, w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie LIL przy ul. Chmielnej 4 odbył się wernisaż poplenerowy. Autorzy zdjęć zaprezentowali swoje prace z tegorocznego spotkania w Kazimierzu Dolnym, a obecny na otwarciu wystawy prezes LIL Leszek Buk zaprosił zebranych na kolejny, już 10. plener, który zaplanowano na połowę września przyszłego roku.

IX Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy Kazimierz Dolny 2022 – fotorelacja z otwarcia wystawy poplenerowej na stronie Komisji Kultury LIL

W plenerze uczestniczyło dwudziestu lekarzy m.in. z Warszawy, Gdyni, Koła, Sopotu, Tomaszowa Mazowieckiego, Lublina i Białej Podlaskiej.

Zajęcia odbywały się w kazimierskim Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a mentorem tegorocznego pleneru był członek Związku Polskich Artystów Fotografików Zbigniew Furman z Warszawy.