Konkursy i plener

Konkurs fotograficzny

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski
ogłaszają

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nadsyłanie prac do 31 października 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 19 listopada 2022 r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 10 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Komisji Kultury LIL

Wiersze i bajki pisać warto!

Komisja Kultury LIL zaprasza do udziału w

6. Ogólnopolskim Konkursie Poetycko‑Literackim „Lekarze dzieciom”.

Konkurs skierowany jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy specjalizują się w twórczości dla młodego czytelnika, celem konkursu jest prezentacja utworów piszących lekarzy oraz popularyzacja twórczości literackiej w środowisku medycznym.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: poezja – konkurs na najlepszy wiersz i proza – konkurs na najlepszą bajkę lub opowiadanie.

W konkursie mogą wziąć udział lekarze posiadający ważne prawo wykonywania zawodu oraz opłacone aktualnie składki. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 6 utworów, w tym 3 wiersze i/lub 3 utwory literackie o długości do 3 stron maszynopisu każdy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac własnego autorstwa, dotychczas nie publikowanych. Organizator nie dopuszcza do udziału w konkursie prac, które zostały nagrodzone, wyróżnione w innych konkursach.

Prace należy nadesłać do 10 października br; rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 25 listopada 2022 r., a uroczyste wręczenie nagród 10 grudnia 2022 r. w Galerii Sztuki „Nieprofesjonalnej” U Lekarzy.

Szczegółowy regulamin konkursu (pdf) i formularz zgłoszeniowy (pdf) można znaleźć na stronie Komisji Kultury – kultura.oil.lublin.pl

Na zdjęciu laureaci poprzedniej edycji podczas uroczystego wręczenia nagród w grudniu 2021.

We wrześniu plener!

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Koleżanki i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w

IX Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Lekarzy

w dniach 06-11 września 2022 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
organizowanym przy współudziale  Naczelnej Rady Lekarskiej.

Zakwaterowanie: Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, ul. Małachowskiego 17 (pokoje 2 osobowe z łazienką).

Wyżywienie: śniadania, obiady oraz kolacje.

Wpisowe: 600 PLN od osoby (Kwota może ulec zmianie w przypadku drastycznych podwyżek cen).
Liczba miejsc 20. UWAGA: Liczy się kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia na plener (wraz z potwierdzeniem wpłaty – pdf, xero, skan) prosimy przesyłać drogą mailową lub faxem na adres: e-mail: sekretariat@oil.lublin.pl do Pani Kamili Chudaszek, tel: 81 536 04 5081, 536 04 50, fax: 81536 04 70.

Wycofanie opłaty za plener związane z rezygnacją  z imprezy, możliwe do dnia 31 sierpnia 2022 (włącznie). W związku z ewentualną pandemią Covid-19 możliwe jest również odwołanie Pleneru na miesiąc przed planowanym terminem tj do 15 sierpnia 2022 r. O czym poinformujemy mailowo .Pieniądze zostaną wtedy zwrócone uczestnikom.

Wpłaty na konto:
Lubelska Izba Lekarska 10 1020 3150 0000 3802 0003 2979 z dopiskiem „PLENER”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych po szczegóły dotyczące pleneru pod adres: http://kultura.oil.lublin.pl/plener2022/

Załączniki:
Program IX OPFL (docx)
Zgoda na wykorzystanie fotografii 2022 (docx)

„Namibia” – wystawa fotografii Andrzeja Zygo

W Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, (Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4) odbyło się 23 kwietnia 2022 r. otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Zygo – „Namibia”. Wystawa czynna będzie do 3 czerwca 2022 r. od poniedziałku do piątku, w godz. 10-16.30.

„NAMIBIA” – WYSTAWA FOTOGRAFII ANDRZEJA ZYGO – FOTORELACJA Z WERNISAŻU NA STRONIE KOMISJI KULTURY LIL