Konsekwencja daje efekty

Dzięki konsekwencji w działaniu jest efekt. Mimo kłód rzucanych pod nogi, nawet przez tych, którzy powinni wspierać te działania. Oczekiwany skutek przyniosły zakulisowe rozmowy i przekonywanie szeroko rozumianego gremium władzy.

Sejm nie uchwalił ustawy o jakości, w której przemycano po raz kolejny sprawę no-fault. I jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki zmieniła się otaczająca nas rzeczywistość. Na początku minister Niedzielski pogniewał się strasznie i z dnia na dzień odwołał przyjazd na sympozjum Lubelskich Lekarzy Rodzinnych i zabronił tego innym. Ale po nie- długim czasie zaczął rozmawiać. I już na spotkanie Porozumienia Zawodów Medycznych w sprawie jakości w ochronie zdrowia delegował swojego zastępcę. Do spotkania dołączył również Rzecznik Praw Obywatelskich. Wreszcie to, co na sztandar wziął Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, zaczyna nabierać kształtu. Staliśmy się partnerem do rozmowy. Ustawa o jakości, która już dawno powinna być uchwalona, w no- wym kształcie i najprawdopodobniej bez dodatków, po raz drugi być może stanie pod głosowanie w Sejmie. „Być może” dlatego, że wcho- dzi bocznymi drzwiami jako projekt poselski, a wojna na górze jest tak duża, że jest tworzony drugi projekt. I niech ktoś mi powie, że życie i zdrowie Polaków, gwarantowane konstytucyjnie, obchodzi tych, którzy są przy władzy.

Niestety nic się nie zmienia na poletku dydaktyki. Odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) 4 maja o dumnym tytule „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”. Relacja z tego wydarzenia ukazała się na stronie „Pulsu Medycyny”. Aby nikogo z Kolegów Nauczycieli Akademickich nie urazić, zachęcam do samodzielnego zapoznania się z treścią wystąpienia eksperta w tej sprawie, Pani prof. Agnieszki Zimmermann, prorektora ds. jakości kształcenia GUM:

https://pulsmedycyny.pl/rektorzy-uczelni-medycznych-o-tym-jak-kształcic-edukacja-nie-dla-ocen-dla-wiedzy-1184386

A ja życzę wszystkim słonecznych, spokojnych wakacji. Relaksu pod palmą albo jak kto woli pod gruszą. Lasów tropikalnych lub pięknego Roztocza. Szumu fal lub szumów nad Tanwią. Bo najlepszym miejscem na wypoczynek jest to, z którego wracamy szczęśliwi.

Leszek Buk,

prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

lbuk@oil.lublin.pl