Komunikat o tworzeniu rejonów wnioskowych

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Lubelskiej Izby Lekarskiej), przyjmuje pisemne wnioski (do pobrania na stronie LIL) grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów – członków tej samej delegatury, liczącej co najmniej tylu członków, ilu wynosi ustalona przez Okręgową Radę Lekarską minimalna liczba członków rejonu (40 członków) o utworzenie rejonów wyborczych (rejony wnioskowe).

Rejony te należy zgłaszać według wniosku określonego w załączniku do komunikatu.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Maria Dura,

Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Anna Zmysłowska