Kolejne zmiany w receptach

Zasady wystawiania recept zmieniają się jak w kalejdoskopie. Tym razem znalazły się w ustawie O zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (DzU z 2019 r., poz. 1590). Zgłoszone istotne zmiany postaram się podać w punktach, aby je łatwiej wychwycić.

  1. Recepty „pro auctore” i „pro familiae” mogą być wystawiane w postaci elektronicznej albo papierowej.
  2. Ilość produktu leczniczego w e-re­cep­cie wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania można wystawić na 360 dni, a na recepcie papierowej na 120 dni.
  3. Receptę papierową można realizować do 30 dni od jej wystawienia, albo od naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, a w przypadku recepty elektronicznej do 365 dni. W przypadku realizacji recepty elektronicznej, po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły.
  4. Lekarze specjaliści od 1 lipca 2020 r. będą mogli wystawiać na recepcie elektronicznej bezpłatne leki dla pacjentów 75+. Recepty te będzie można wystawiać w czasie udzielania ambulatoryjnej porady specjalistycznej (ale dana placówka musi mieć umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) lub przy wypisywaniu pacjenta z oddziału szpitalnego do domu. Jednak przed wystawieniem takiej recepty specjalista będzie zobowiązany do sprawdzenia za pośrednictwem systemu elektronicznego, przepisanych pacjentowi leków w innych pla­ców­kach medycznych. Ten system ma zabezpieczyć przed wypisywaniem pacjentowi tych samych leków w różnych placówkach medycznych. Zmiany te mają ułatwić życie pacjentom, bo nie będą musieli z receptą specjalisty udawać się do lekarza POZ o ponowne przepisanie recepty. Jednak zmiany te nie ułatwią życia specjalistom, którzy będą musieli znaleźć czas na sprawdzanie wypisanych leków w systemie elektronicznym. W tej samej nowelizacji ustalono, że recepta elektroniczna będzie mogła być ważna przez rok.
  5. Recepty w postaci papierowej bę­dzie można wystawiać do 7 stycznia 2020r.

Jerzy Jakubowicz

PS Autor dziękuje za wieloletnią pomoc i współpracę Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami OW NFZ w Lublinie Dagmarze Marczewskiej i jej współpracowniczkom.