Kiedy mleko staje się lekiem

Z dr n. med. Justyną Domosud kierownik Banku Mleka Kobiecego w SPSK1 w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska

Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego obchodzimy 19 maja. Od kiedy działa w Lublinie –  jedyny w województwie – Bank Mleka Kobiecego?

Bank Mleka Kobiecego działa w Lublinie przy SPSK1 od marca 2019 r Zajmuje się pozyskiwaniem, przechowywaniem, analizowaniem i pasteryzowaniem mleka kobiecego. W banku mleko kobiece przechodzi szczegółowe badania, dzięki którym może zostać później zamrożone, a w dalszej kolejności – przekazane potrzebującym niemowlakom.

Jakie są zadania Banku? Dlaczego pokarm kobiecy jest tak ważny dla dzieci?

Zadaniami Banku Mleka Kobiecego jest przede wszystkim zapewnianie mleka kobiecego dla wszystkich dzieci które tego potrzebują. W pierwszej kolejności to najmniejsze wcześniaki dla których mleko jest nie tylko pokarmem ale traktowane jest na równi z leczeniem.

Priorytetem są dla nas dzieci przedwcześnie urodzone, poniżej 32. tygodnia życia, o najniższej wadze 500-1000g i najbardziej chore. Karmienie ich od początku mlekiem kobiecym zmniejsza ryzyko wystąpienia sepsy oraz martwiczego zapalenia jelit

Mama wcześniaka na początku po urodzeniu dziecka z powodu niskiego tygodnia ciąży oraz wysokiego poziomu stresu nie jest w stanie odciągać pokarmu lub ma go zbyt mało. I wtedy właśnie pokarm z Banku Mleka stanowi pomost który pozwala uniknąć karmienie mlekiem sztucznym.

Jakie kobiety najczęściej zostają dawczyniami?

Po prostu dobre kobiety. Większość z nich to mamy wcześniaków, które same zmagały się z tym problemem i w chwili kiedy ich laktacja jest znaczna, pragną podzielić się nadmiarem swojego mleka z koleżankami które są na początku tej drogi. Ale także mamy zdrowych noworodków również chętnie z potrzeby serca oddają mleko.

Ile dzieci już skorzystało z banku?

Średnio w roku korzysta z Banku Mleka ok. 120 dzieci. Są to przede wszystkim wcześniaki, dzieci donoszone z wadami wrodzonymi jak również dzieci oczekujące na adopcję. Współpracujemy ze wszystkimi szpitalami na Lubelszczyźnie, które mają oddział Położniczy z Oddziałem Noworodkowym. Każda Mama, która urodziła wcześniaka, lub jeśli jej dziecko jest ciężko chore a sama nie ma możliwości karmienia swoim pokarmem, może prosić o karmienie zamiast mieszanką, mlekiem z Banku Mleka.

Kto może zostać dawczynią mleka?

Dawczynią mleka kobiecego może zostać zdrowa kobieta w okresie laktacji, prowadząca tryb życia wolny od zachowań ryzykownych, u której produkcja mleka jest większa niż bieżące potrzeby żywieniowe biologicznego dziecka. Mogą być nimi także kobiety, które utraciły dziecko i w ten sposób, dzieląc się pokarmem, przechodzą swoją żałobę.

Dawczynią może zostać zarówno kobieta hospitalizowana jeszcze po porodzie w szpitalu, w strukturze którego funkcjonuje bank, jak i kobieta, która urodziła dziecko w innym szpitalu, również kiedy przebywa już w domu. Mleko do banku mleka kobiecego może oddawać zarówno kobieta we wczesnym okresie połogu, jak też taka, w przypadku której od porodu upłynęło kilka lub kilkanaście tygodni. Dawstwo mleka jest honorowe.

Kontakt z Bankiem Mleka Kobiecego SPSK 1 w Lublinie
e‑mail:
spsk1bmleka@outlook.com lub tel. : 48 518 130 703.