Każdy talent wymaga ogromnej pracy

Alicja Forma: Artykuły, uwzględnione w wyróżnionym przez PAN cyklu 8. publikacji, obejmowały pracę oryginalną na temat zdrowia psychicznego studentów polskich w dobie pandemii COVID‑19 oraz siedem prac, będących pracami przeglądowymi na temat zmian wybranych stężeń mikro‑ i makroelementów u...