Kandydaci na Medal – mile widziani

Zapraszamy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej do zgłaszania kandydatur osób, które Państwa zdaniem zasługują na odznaczenie Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Zasady przyznawania medalu zawarte są w Regulaminie Kapituły Medalu LIL (pdf), który wraz z formularzem listu promującego (pdf) zamieszczone są na stronie internetowej Izby – w zakładce Odznaczenia.

Wypełnione wnioski w formie listu promującego należy przesłać do sekretariatu Lubelskiej Izby Lekarskiej w terminie do 15 października br.

Kapituła Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany lekarzom, a także osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego.

Jest szczególnym wyrazem uznania za zasługi w dziedzinie kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych.

Odznaczenie zostało ustanowione w 2001 r.