Kalejdoskop

Medycy „Pogorią” po Bałtyku

Po raz trzeci studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizowali rejs profilaktyczny. Wyprawa odbyła się w dniach 1–8 maja 2021 roku. Uczestnicy – 43 studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Lubelskiego Studenckiego Rejsu Profilaktycznego tym razem pływali po Morzu Bałtyckim na żaglowcu szkoleniowym STS „Pogoria” odwiedzając polskie porty, m.in. port w Gdyni. Celem projektu jest edukacja poprzez sport i podkreślanie wagi regularnych ćwiczeń oraz zapobieganie rozwojowi chorób cywilizacyjnych dzięki propagowaniu badań profilaktycznych: pomiary ciśnienia krwi i poziomu glukozy. Rejs ma też wymiar naukowy: m.in. badano wpływ zmiennych warunków, związanych z uprawianiem żeglarstwa morskiego, na kształtowanie się równowagi ciała.