Jubileusz Szpitala Neuropsychiatrycznego

Czerwiec obfitował w uroczystości jubileuszowe. 70-lecie obchodził Szpital Neuropsychiatryczny. Jak wspominał dyrektor placówki Edward Lewczuk, w tym czasie szpital zmienił się całkowicie: z małego, zatrudniającego tylko dwóch lekarzy, asystenta i trzy pielęgniarki do dzisiejszej, nowoczesnej placówki, która posiada ponad tysiąc łóżek i 110 lekarzy.

psychiatryk002 cmyk