Jubileusz, pamięć i historia

Z okazji 30. rocznicy I Krajowego Zjazdu Lekarzy (który odbył się w 1989 roku), 7 grudnia 2019 w Teatrze Polskim w Warszawie, odbyła się uroczysta gala, której przewodniczył prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. Na jubileuszowe spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich okręgowych izb lekarskich, w tym także lekarze lubelskiej izby.

W spotkaniu z lekarzami wziął udział także prezydent RP Andrzej Duda, marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki i minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Obecnie w samorządzie lekarskim skupionych jest ok. 195 tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów (w tym ok. 179 tys. wykonujących zawód) i działają 24 okręgowe izby lekarskie. Samorząd lekarski przede wszystkim sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, przyznaje prawo wykonywania zawodu, wypełnia zadania związane z odpowiedzialnością zawodową.

To na nas spoczywa obowiązek przypominania o bezpieczeństwie pacjenta, granicach odpowiedzialności zawodowej, o powinnościach lekarza i etyce zawodowej. Podobnie zresztą, jak upominanie się o finanse, sprawną organizację, dostęp do nowoczesnej diagnostyki i terapii, a w końcu ulokowanie ochrony zdrowia na najwyższej pozycji listy priorytetów rządu – mówił prezes NRL Andrzej Matyja. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego i ochrony zdrowia publicznego prezydent odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski dwoje lekarzy: Zytę Zagórską‑Kaźmerczak i prof. Andrzeja Kierzka. Osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego wręczono odznaczenia Meritus Pro Medici.

Anna Augustowska