Jubileusz lekarzy katolickich

Lubelski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich świętuje w tym roku jubileusz 25‑lecia swej działalności. Z tej okazji w niedzielę, 26 stycznia br., odbyła się uroczysta Msza św. w kościele rektoralnym przy ul. Staszica, której przewodniczył abp Stanisław Budzik.

Lubelski oddział stowarzyszenia powstał w styczniu 1995 roku. Rok wcześniej lekarze z całej Polski w czasie Światowego Dnia Chorego 11 lutego 1994 r. na Jasnej Górze powołali KSLP. – Założyli je ludzie, którzy pragnęli, w oparciu o nauczanie Kościoła, umacniać swoje piękne lekarskie powołanie jako szacunek dla życia ludzkiego, powołanie do solidarności z człowiekiem cierpiącym – mówił w czasie jubileuszowej homilii abp Budzik, wspominając historię stowarzyszenia i jego pierwszą przewodniczącą prof. Teresę Widomską‑Czekajską.

Cele, jakie stawia sobie nasze stowarzyszenie, są niezmienne od chwili rozpoczęcia naszej działalności – mówi Janusz Dubejko, obecny prezes Oddziału Lubelskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. – Jako lekarze świadomi swojej tożsamości chrześcijańskiej chcemy, w oparciu o nauczanie Kościoła, umacniać zrozumienie powołania lekarskiego, którego głównym zadaniem jest szacunek dla życia ludzkiego – od narodzin do naturalnej śmierci – czego praktycznym wyrazem ma być kompetentna i pełna zrozumienia służba człowiekowi choremu. Zadania statutowe przewidują dbałość o integrację środowiska lekarskiego wokół wartości chrześcijańskich, krzewienie zasad moralności oraz etyki lekarskiej, zwłaszcza w obszarze bioetyki. Do ważnych zadań stowarzyszenia należy monitorowanie prac legislacyjnych w parlamencie, dotyczących norm moralnych, a w szczególności zagadnień związanych z obroną życia ludzkiego.

25 lat to piękny okres – podkreślał arcybiskup Budzik. – Spoglądamy dziś z wdzięcznością na minione ćwierćwiecze. Dziękujemy Bogu za obfite owoce działania stowarzyszenia, za dzieło duchowej oraz intelektualnej formacji lekarzy, tworzących to środowisko. Wdzięczni jesteśmy także za głos, który dotyczy ochrony życia ludzkiego, za troskę o integrację środowiska lekarskiego wokół Ewangelii, wokół szczególnego lekarskiego powołania, do którego Bóg was skierował.

Lubelski oddział stowarzyszenia, który zrzesza 80 osób, powstał 21.01.1995 r. w czasie sesji naukowej i organizacyjnej. To wtedy 120 lekarzy złożyło deklaracje członkowskie, co umożliwiło powołanie oddziału i wybór tymczasowego zarządu, który ogłosił swą przewodniczącą prof. Teresę Widomską‑Czekajską. Asystentem kościelnym został jeden z inicjatorów powołania Lubelskiego Oddziału KSLP ks. prałat Tadeusz Pajurek. W pracach zarządu na przestrzeni minionego ćwierćwiecza brali również twórczy udział liczni lekarze, m.in. prezesi Lubelskiej Izby Lekarskiej Jan Kondratowicz‑Kucewicz oraz Stanisław Kamiński, poza tym prof. Jan Kowalewski, prof. Maria Słomka, prof. Marcin Olajossy, Janusz Dubejko, Janusz Kudlicki i Zbigniew Orzeł, Cezary Jurko, Stanisław Selwa, Leon Kowalczyk, Jadwiga Foltańska‑Jurko, Anna Kornas‑Dubejko, Barbara Bogdańska – wieloletni skarbnik oddziału i wielu innych.

Dzisiaj stowarzyszenie liczy ok. 2 tysięcy członków w kilku oddziałach na terenie całej Polski. Działalność organizacji można śledzić na bieżąco na stronie www.kslp.pl i na stronie duszpasterstwa służby zdrowia www.dsz.lublin.pl.

Anna Augustowska