Jeden szpital zamiast dwóch

We wtorek, 12 kwietnia 2022 roku, formalnie połączono dwa marszałkowskie lubelskie szpitale. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przejął Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego wraz z całym jego majątkiem. Ta fuzja doprowadziła do utworzenia największej placówki medycznej w regionie. Łączna wartość umów z NFZ, po połączeniu obu szpitali, to 312 mln zł.

Jak twierdzi Urząd Marszałkowski w Lublinie, utworzenie jednej dużej placówki zarządzanej z pozycji jednego managera ma zwiększyć jakość usług, dostępność, a zarazem zmniejszyć zadłużenie, które postępuje od wielu lat. – Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy już mogli mówić o pierwszych efektach tego połączenia – mówił marszałek Jarosław Stawiarski dodając, że podjęcie działań konsolidacyjnych jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne wobec konieczności poprawy dostępności do leczenia, jakości usług opieki medycznej oraz dostosowaniem szpitali do zmian legislacyjnych, dotyczących organizacji i finansowania służby zdrowia w Polsce.

Niewątpliwie na decyzję o połączeniu dwóch szpitali wojewódzkich miała także wpływ pogarszająca się od lat sytuacja finansowa obu placówek. Rokrocznie generowana strata zwiększa zadłużenie, które sięgało 12 kwietnia ponad 500 mln zł łącznie. Według decydentów, nowy szpital będzie miał możliwość znacznego zmniejszenia kosztów finansowych poprzez m.in. większe możliwości renegocjacji dotychczasowych oraz negocjacji nowych umów kredytowych i pożyczkowych. Silniejsza będzie również jego pozycja negocjacyjna z Narodowym Funduszem Zdrowia. – Wymiernym efektem tych procesów będzie poprawa płynności finansowej i rentowności, co ma doprowadzić do osiągnięcia przez szpital zrównoważonego wyniku finansowego w 2025 roku – informowano.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego po połączeniu będzie największą placówką służby zdrowia w regionie. W jego skład będzie wchodziło 38 oddziałów, Centralny Trakt Operacyjny, cztery izby przyjęć oraz blok operacyjny zlokalizowany przy al. Kraśnickiej, ul. Herberta, ul. Biernackiego i ul. Lubartowskiej.

– Efektywniejsze wykorzystanie aparatury medycznej i sprzętu oraz podwójna kadra lekarska i pielęgniarska, to nasz wspólny potencjał. Żaden z obecnie funkcjonujących oddziałów w łączonych szpitalach nie zostanie zlikwidowany, zmiany mogą dotyczyć jedynie lokalizacji – zaznaczał Piotr Matej, dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej.

Po połączeniu szpital będzie dysponował 1083 łóżkami. Na koniec marca 2022 roku zatrudnienie wynosiło 2573 etaty, w tym lekarze, lekarze rezydenci i stażyści – to grupa 535 osób; pielęgniarki – 804, położne – 204. W następstwie fuzji wszyscy pracownicy szpitala im. Jana Bożego przechodzą do szpitala im. Wyszyńskiego.

Nowa placówka ma bardzo ambitne plany, dotyczące inwestycji, która wyniesie łącznie 300 mln zł. Ponad 100 mln zł zostanie wydanych na powstanie Regionalnego Centrum Pulmonologii w placówce przy ul. Herberta, a blisko 76 mln zł będzie kosztować utworzenie nowego bloku zabiegowo‑anestezjologicznego w szpitalu przy al. Kraśnickiej.

Finalnie szpital będzie zarządzany przez trzyosobowy zespół. Zastępcą dyrektora Mateja został Tadeusz Duszyński, dotychczasowy dyrektor szpitala im. Jana Bożego, a dyrektorem ds. lecznictwa pozostaje dr n. med. Małgorzata Piasecka.

aa