Izba blisko lekarzy

Co samorząd oferuje lekarzom w ramach składki członkowskiej?

Kwintesencja działalności samorządu

 • Różnorodne formy pomocy i aktywności dla lekarzy.
 • Pomoc prawna.
 • Działalność edukacyjna.
 • Działalność integracyjna.

Zacznijmy od komisji problemowych…

Komisja Kształcenia Medycznego

 • Dofinansowanie udziału w zjazdach towarzystw naukowych oraz konferencjach naukowych – zwrot 70% poniesionych kosztów merytorycznych – do 500 zł.
 • Bezpłatne szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego i specjalizacyjnego.

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego oraz Komisja Stomatologiczna

 • Wsparcie w działaniach mających na celu poprawę jakości prawa oraz warunków finansowania w obrębie udzielanych przez lekarzy stomatologów i lekarzy POZ świadczeń.

Komisja Kultury

 • Integracja środowiska lekarzy z pasją.
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań tematycznych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.

Komisja Młodych Lekarzy

 • Interwencje w zakresie łamania prawa pracy oraz programu specjalizacji.
 • Integracja środowiska młodych lekarzy.
 • Organizacja pikników motoryzacyjnych.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów

 • Organizacja i dofinansowanie wspólnych wyjść na imprezy kulturalne.
 • Wspólna organizacja i celebrowanie świąt.
 • Spotkania w ostatnie czwartki miesiąca – prelekcje, wykłady.
 • Świadczenie jubileuszowe z tytułu ukończenia 90. roku życia – 2 000 zł.
 • Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego – 400 zł.

Komisja Rekreacji i Sportu

 • Organizowanie wydarzeń oraz turniejów sportowych.
 • Możliwość posiadania karty MultiSport.
 • Sekcja szachowa.
 • Rodzinne pikniki integracyjne.
 • Współfinansowanie uczestnictwa w mistrzostwach, igrzyskach, zawodach krajowych i międzynarodowych.

Komisja Socjalno‑Bytowa

 • Udzielanie pożyczek ratalnych 5 000 i10 000 zł.
 • Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł.
 • Świadczenie losowe – bezzwrotna zapomoga ze względu na ciężką sytuację lekarza – 5 000 zł.
 • Pozostałe komisje realizują zadania ustawowe.

A poza komisjami…

Od 2023 ubezpieczenia OC

 • Lubelska Izba Lekarska zapewnia lekarzom, członkom LIL
  bezpłatnie ochronę ubezpieczeniową obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Izba również pokrywa koszt obowiązkowego przystąpienia do
  Programu Ochrony Prawnej w zakresie podstawowym (OC i ochrona prawna).
 • Wsparcie ze strony Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz Mediatora.

Strona LIL i Facebook

 • Podstrony komisji problemowych – łatwy i szybki dostęp do aktualności.
 • Możliwość darmowej publikacji ofert pracy i ogłoszeń o poszukiwaniu pracy.
 • Ogłoszenia o bieżących wydarzeniach, nowinkach w branży, dostępnych kursach i szkoleniach.
 • Fotorelacje z aktywności i życia samorządu.

Zwroty

 • Z tytułu szczepienia – zwrot 90% poniesionych kosztów – do 250 zł – przysługuje lekarzowi, członkowi LIL, jego współmałżonkowi oraz małoletnim dzieciom.

Pomoc prawna

 • Dyżury radców prawnych w Lubelskiej Izbie Lekarskiej – porady w zakresie wykonywania zawodu. Porady osobiste lub telefoniczne.
 • Lex Secure 24 h pomoc prawna, szeroki zakres dziedzin prawa (także spraw prywatnych), opinia prawna na piśmie w ciągu 24 h trafia na maila lekarza.
  Więcej: https://nowa.oil.lublin.pl/pages/lexsecure
 • Kancelarie Adwokackie współpracujące z Rzecznikiem Praw Lekarza tut. izby, świadczą pomoc prawną i reprezentują w ramach budżetu Rzecznika Praw Lekarza, lekarzy i lekarzy dentystów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu działania Rzecznika Praw Lekarza.

Wszystkie formy pomocy koordynujemy w biurze prawnym LIL.