Internet jest siłą

Komisja Kształcenia Medycznego w Lubelskiej Izbie Lekarskiej prowadziła – i prowadzi – kursy dla stażystów (lekarzy i lekarzy dentystów) metodą elearningu.

Wykłady rozpoczęły się na początku lipca, następna tura zajęć odbyła się w drugiej połowie sierpnia, a kolejne zaplanowano na październik i listopad 2020 r.

– Zajęcia trwają 10 dni i obejmują trzy bloki tematyczne, są to wykłady z bioetyki (20 godzin w czasie 3 dni), z prawa medycznego (30 godzin – 4 dni) i z orzecznictwa lekarskiego (20 godzin – 3 dni) – wyjaśnia przewodnicząca KKM Monika Bojarska‑Łoś.

Stażyści po spełnieniu wymogów formalnych otrzymują na swój adres e‑mail link, który pozwala się im zalogować na konkretny kurs i w ten sposób siedząc przed swoim komputerem mogą uczestniczyć w wykładach. Mogą też zadawać pytania korzystając z chatu (w czasie rzeczywistym).

– Na zakończenie zajęć przeprowadzane są testy sprawdzające z prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego oraz zaliczenie z zakresu bioetyki – wyjaśnia Bojarska‑Łoś.

Zajęcia prowadzone w ten sposób odbyło około 180 stażystów, chociaż pewna część osób zdążyła metodą tradycyjną (na sali wykładowej) zaliczyć zajęcia jeszcze przed pandemią.

aa