Hybrydowo obradować można

Druga fala pandemii nie zatrzymała działalności Lubelskiej Izby Lekarskiej. Działały wszystkie jednostki organizacyjne samorządu i na bieżąco wykonywano wynikające z prawa zadania i obowiązki. Na systematycznie odbywających się posiedzeniach Prezydium ORL podejmowano uchwały i decyzje. Obrady były prowadzone w systemie hybrydowym.

Prezes ORL Leszek Buk został powołany jako ekspert w sprawach opieki medycznej do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie lubelskim.