Grypa niech stąd zmyka!

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jak co roku wyróżnił samorządy, które w największym stopniu angażowały się w realizację projektów zdrowotnych w zakresie profilaktyki grypy. W tym roku przyznano aż 58 tytułów Samorządowego Lidera. W województwie lubelskim tytuł Lidera otrzymały gminy: Karczmiska, Nałęczów i Piaski. Statuetkę Nowego Lidera zdobyła gmina Sosnowica, miasto Biłgoraj oraz Międzyrzec Podlaski. Honorowym Ekspertem został Lublin. Nagrody zostały wręczone we wrześniu podczas debaty Flu Forum 2019.
– Bezpłatne szczepienia przeciw grypie są szczególnie ważne dla osób z grup ryzyka: przewlekle chorych, diabetyków, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Prawdopodobieństwo wystąpienia pogrypowych powikłań wśród osób po 65. roku życia wzrasta niemal trzykrotnie. W tej populacji wiekowej odnotowano aż 90 proc. zgonów wywołanych grypą i jej powikłaniami. Wyszczepialność seniorów powoli wzrasta, głównie za sprawą 50-proc. refundacji szczepionek przeciw grypie wprowadzonej rok temu. By zwiększyć ochronę osób starszych, uczestnicy debaty wskazali na potrzebę umieszczenia szczepionek przeciw grypie na liście bezpłatnych leków dla seniorów 75+, kat. „S”. Zaapelowali także o wprowadzenie szczepionki przeciw grypie do postulowanego przez rząd projektu ustawy i spisu leków bezpłatnych dla kobiet w ciąży, leki w kat. „C”.
Uczestnicy debaty postulowali rozszerzenie kompetencji pielęgniarek, które po odpowiednim przeszkoleniu będą mogły wykonać badanie kwalifikujące przed szczepieniem oraz przepisywać szczepionki. Do zwiększenia dostępności szczepień powinno być też umożliwienie realizacji szczepień w aptekach, zarówno przez pielęgniarki, jak i farmaceutów. Dowodem na skuteczność tej inicjatywy są doświadczenia 12 państw europejskich, w których takie rozwiązanie już funkcjonuje.
– Szczepienia w aptekach pozwalają odciążyć system opieki zdrowotnej, ułatwiają dostęp do szczepień i przyczyniają się do podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie, który w naszym kraju jest zastraszająco niski. Zdecydowanie więc powinniśmy korzystać ze standardów europejskich w tym zakresie, tym bardziej że ten trend został już potwierdzony w Dokumencie Polityki Lekowej na lata 2018-2022, zapowiadając wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce – podkreślał prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.
Poprawa dostępu do szczepień ochronnych przyświeca nie tylko twórcom i partnerom Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, ale stanowi także jeden z dziesięciu priorytetów polityki lekowej naszego państwa na lata 2018-2022.
Tegoroczne Flu Forum było także okazją do podpisania Manifestu Ekspertów Unii Europejskiej na rzecz upowszechniania szczepień przeciw grypie. Głównym celem deklaracji są wzmożone działania na rzecz zwiększenia poziomu wyszczepialności przeciw grypie w Europie, prowadzące do zmniejszenia obciążenia związanego z chorobą, a tym samym do poprawy stanu zdrowia i jakości życia obywateli. OPZG dołączyło się do tej ważnej i słusznej inicjatywy europejskiej wspieranej przez najważniejsze organizacje zdrowia publicznego w Europie. Manifest może podpisać każdy z nas na stronie: www.opzg.pl aa
Tegoroczny sezon grypowy będzie wyjątkowy również za sprawą wprowadzenia nowej szczepionki przeciw grypie dla dzieci, podawanej donosowo, wskazanej dla dzieci od 2 do 18 roku życia. Goście Flu Forum wyrazili nadzieję, że nowa nieinwazyjna forma szczepień zwiększy bardzo niski, jednoprocentowy poziom zaszczepienia dzieci przeciw grypie – tłumaczyła Aneta Nitsch-Osuch, ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy..