Endokrynologii postępy

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie świętowała jubileusz 20‑lecia!

Z tej okazji w sali Audytorium Maximum Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, odbyła się konferencja naukowa poświęcona postępom w dziedzinie endokrynologii i diabetologii. Sesja zbiega się z jubileuszem 20‑lecia działalności kliniki.

– Jubileusz ten powinniśmy obchodzić w roku 2020, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną zdecydowaliśmy przełożyć obchody na obecny rok – wyjaśnia kierująca kliniką prof. Beata Matyjaszek‑Matuszek.

Upamiętniono też nestora lubelskiej endokrynologii, prof. Andrzeja Nowakowskiego, który zmarł we wrześniu 2021 roku.

aa