Edukacja jest siłą!

Komisja Kształcenia Medycznego LIL kontynuuje kursy dla stażystów (lekarzy i lekarzy dentystów) metodą e‑learningu. Jesienią rozpoczęła się już czwarta i ostatnia w tym roku, tura wykładów z bioetyki, prawa medycznego i z orzecznictwa lekarskiego. Stażyści w określonym czasie otrzymują na swój adres e‑mail link, dzięki któremu łączą się z wykładowcą. Mogą również siedząc przy swoim komputerze korzystając z chatu zadawać pytania.

Wykłady prowadzą: Monika Bojarska‑Łoś; Janusz Dubejko i Aleksandra Otawska‑Petkiewicz.

Dr Barbara Hasiec poprowadziła szkolenie na temat ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.