Edukacja – jak pomagać młodym uzależnionym?

Jak rozpoznawać i jak skutecznie pomagać osobom uzależnionym, to główny cel, który przyświecał twórcom platformy edukacyjnej adresowanej  do lekarzy i pracowników ochrony zdrowia.

– Platforma powstała w ramach projektu „Wdrożenie programu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych na terenie makroregionu wschodniego” , który jest realizowany przez Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie – informuje dr Anna Kot kierownik Działu Realizacji Projektów w szpitalu przy ul. Abramowickiej. Projekt skierowany jest do osób w wieku od 15 do 26 lat, w szczególności osób, co do których istnieje zagrożenie picia alkoholu i przyjmowania substancji psychoaktywnych w sposób ryzykowny. – To także wsparcie dla personelu medycznego, w postaci szkoleń edukacyjnych, które pomogą lekarzom w identyfikacji tych osób. Platforma uczy też jak stosować krótką interwencję.

– Działania edukacyjne skierowane do personelu medycznego w placówkach zdrowotnych nie były dotychczas realizowane w Polsce na żadną większą skalę, głównym tego powodem wydaje się m. in. brak przygotowania lekarzy do prowadzenia takich działań. Potrzebne są więc jednolite, ogólnodostępne, bezpłatne szkolenia, z możliwością prowadzenia praktycznych, interaktywnych lekcji (e-learning). W Polsce brakuje również standardów i wytycznych dla kadr medycznych (niezwiązanych z leczeniem uzależnień) odnośnie wczesnej identyfikacji i przeprowadzania krótkiej interwencji u osób używających ryzykownie i szkodliwie alkoholu i  substancji psychoaktywnych – wyjaśnia Anna Kot.

Do kogo adresowane są te szkolenia?

Do udziału w szkoleniach są zapraszani pracownicy placówek medycznych, w tym tzw. przychodni  rodzinnych, przychodni studenckich, personel szpitali ogólnych, w tym zwłaszcza Izby Przyjęć i SOR . Do skorzystania ze szkolenia e-learningowego zapraszani są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, edukatorzy zdrowia, położne, a także wszyscy pracownicy medyczni mający pierwszy kontakt z pacjentem, którzy chcą poszerzyć wiedze na temat identyfikacji osób używających ryzykownie i szkodliwie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz stosowania krótkiej interwencji

Szkolenie składa się z siedmiu modułów tematycznych. Każdy modułu scharakteryzowany został na kilku slajdach, tak aby w zwięzły sposób przedstawić potrzebne treści. Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej (w postaci przykładowej scenki z pacjentem). Każdy moduł rozpoczyna się i kończy testem sprawdzającym poziom wiedzy w danym temacie. Dodatkowo szkolenie będzie zakończone wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w tej tematyce.

Jak korzystać z platformy?

Bezpłatne szkolenia są zamieszczone na platformie internetowej: https://platforma.navigatorwiedzy.pl/. Wystarczy tylko wysłać zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej projektu: www.uzaleznienia-lublin.plwww.uzaleznienia-lublin.pl – w zakładce platforma e-lerningowa należy wybrać opcję formularz zgłoszeniowy, a następnie zgodnie z instrukcją, wypełniony formularz zgłoszeniowy wysłać na adres projekty@snzoz.lublin.pl. W e-mailu zwrotnym nadany zostanie dostęp wraz z ustanowionym loginem i hasłem (które przy pierwszym logowaniu należy zmienić). Można również zgłosić chęć skorzystania ze szkoleń w wiadomości wysłanej bezpośrednio na adres projekty@snzoz.lublin.pl. Dostęp nadany zostanie w taki sam sposób jak w pierwszym wariancie.

aa