E-recepta niech nie straszy

z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim rozmawia Anna Augustowska

  • Rozmawiamy na początku listopada – za chwilę zacznie obowiązywać ustawa o e-receptach. Jak przebiega proces podłączania się przez podmioty lecznicze do platformy e-zdrowie na Lubelszczyźnie i w kraju?

– To prawda, od 8 stycznia 2020 roku w całym kraju zacznie obowiązywać elektroniczna postać recept. Już dziś e-recepty wystawia blisko 40 tys. lekarzy z ponad 6 tys. placówek medycznych, działających w prawie 2 tys. miast. I liczba ta każdego dnia rośnie, gdyż do systemu e-zdrowia (P1) podłączane są sukcesywnie kolejne podmioty. Dane te mówią same za siebie i są w pełni satysfakcjonujące. W województwie lubelskim obecnie do systemu e-zdrowia (P1) podłączone są 474 placówki medyczne, w których wystawiono ponad 3 miliony e-recept. To ponad 10 proc. wszystkich wystawionych elektronicznych recept w całym kraju.

 

  • Wielu lekarzy wciąż czuje obawę przed „nowym”, czy słusznie? Może jest tak, że strach ma wielkie oczy? Czy lekarze starszego pokolenia nie odejdą od zawodu i wybiorą spokój na emeryturze?

– Myślę, że możemy być spokojni, jeżeli chodzi o lekarzy tzw. starszego pokolenia. Najstarszy lekarz, który w woj. lubelskim wystawił e-receptę ma 88 lat, a w kraju 91 lat. Wiek nie powinien tu być barierą. Lekarze, którzy już dziś wystawiają elektroniczne recepty chwalą sobie wygodę tego rozwiązania, ponieważ usprawnia im pracę. Jak wskazują doświadczenia krajów skandynawskich, elektroniczna recepta przyczyniła się do oszczędności czasu rzędu 30 min dziennie w przypadku pojedynczego lekarza. Jest to związane z dostępem do rejestru leków, możliwością łatwego powtarzania preskrypcji oraz już wkrótce automatycznym określaniem poziomu refundacji.

 

  • Czy możemy podać – oczywiście w dużym skrócie – krótką instrukcję obsługi: czyli jak zrobić pierwszy krok i zacząć wystawiać e-recepty?

– Cała procedura podłączenia szpitala lub przychodni do systemu e-zdrowie (P1) jest bardzo prosta. Zajmuje kilka minut. W tym celu należy skorzystać z wniosku udostępnionego przez
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w RPWDL https://rpwdl.csioz.gov.pl/ Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Pod linkiem https://www.youtube.com/playlist?list=PLzPRusQntEImGVr–SxCPg90OCA91HoCn dostępny jest film instruktażowy, prowadzący krok po kroku przez proces wygenerowania certyfikatów.

Dla lekarzy nieposiadających oprogramowania gabinetowego Ministerstwo Zdrowia wspólnie z CSIOZ przygotowało dedykowaną aplikację, pozwalającą na wystawianie e-recept – jest ona dostępna pod adresem gabinet.gov.pl.

 

  • Co ma zrobić lekarz, który prowadzi indywidualną lub grupową praktykę lekarską i chce wystawiać e-recepty?

– Jeśli lekarz, prowadzący indywidualną lub grupową praktykę lekarską, posiada wdrożone oprogramowanie gabinetowe, to procedura rozpoczęcia wystawiania e-recept jest tożsama, jak dla podmiotu leczniczego – konieczne jest wygenerowanie certyfikatów oraz uruchomienie modułu e-recepty. Jak wcześniej zostało to wskazane – dla tych, którzy nie posiadają oprogramowania gabinetowego
MZ oraz CSIOZ udostępniły pod adresem gabinet.gov.pl aplikację, pozwalającą na wystawienie e-recept. Aplikacja ta jest bezpłatna i z każdym dniem ma coraz więcej użytkowników.

 

  • Czy pacjent, który nie logował się do Internetowego Konta Pacjenta, może otrzymać e-receptę?

– Tak, ale otrzyma jedynie wydruk informacyjny. Oznacza to, że na zakończenie wizyty lekarz wręczy pacjentowi wydruk informacyjny recepty z nazwą i dawką leku bądź leków i na tej podstawie będą mogli wykupić je w aptece – a w przypadku np. leków 75+ – otrzymać bezpłatnie zlecone lekarstwa. Ja zachęcam do logowania się do IKP (dostępnego pod adresem: pacjent.gov.pl), ponieważ daje to możliwości m.in. otrzymania e-recepty SMS-em i/lub e-mailem oraz skorzystanie z wszystkich pozostałych funkcjonalności e-recepty i kolejnych usług e-zdrowia.

 

  • Czy po wprowadzeniu e-recepty błędem będzie wystawianie recept papierowych?

– Wystawianie recept papierowych będzie możliwe. Na przykład wtedy, kiedy z powodu awarii lekarz nie będzie miał dostępu do systemu e-zdrowie (P1). W takim przypadku lekarz będzie miał możliwość wystawienia recepty w postaci papierowej (tradycyjnej). Ponadto papierowo wystawiane będą: recepty transgraniczne, recepty na leki z importu docelowego, recepty dla osób o nieustalonej tożsamości. W przypadku recept pro auctore oraz pro familiae dozwolona będzie zarówno postać papierowa, jak i elektroniczna (decyzja o wyborze należy do osoby wystawiającej taką receptę).

 

  • Co w sytuacji, gdy e-recepta zostanie wystawiona błędnie?

– Elektroniczna recepta pozwala uniknąć wielu błędów, które znamy z recept papierowych. System może automatycznie wskazać nazwę leku oraz poziom refundacji, wczytać dane pacjenta, a recepta nie wymaga podpisu, pieczątki ani numeru z NFZ. Elektroniczna forma recepty może być dużo wygodniejsza dla lekarza, farmaceuty i pacjenta.

 

  • Czy lekarz otrzyma informację zwrotną, jakie recepty pacjent zrealizował? Od kiedy?

– Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma dostęp do danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej pacjenta, który dokonał wyboru tego lekarza w deklaracji POZ.

Trwają prace nad wdrożeniem rozwiązania, dzięki któremu lekarz, pielęgniarka lub położna POZ będą mieć automatycznie dostęp do e-recept swoich pacjentów – w tym informacji, czy pacjent wykupił daną e-receptę oraz jakie inne e-recepty otrzymał w ramach innych wizyt (pacjent nie będzie musiał wyrażać na to zgody).