Dyplomy uroczyście odebrane

Kiedy kończyli studia szalała pandemia i tradycyjnej uroczystości rozdania dyplomów nie było. Udało się teraz. W sobotę 27 listopada absolwenci kierunku lekarskiego, którzy ukończyli naukę w roku 2019/2020 otrzymali dyplomy i gratulacje.

Prezes LIL Leszek Buk, czterem wyróżniającym się osobom, które odebrały dyplomy lekarza z wynikiem celującym, wręczył nagrody ufundowane przez lubelski samorząd lekarski. Otrzymały je: Justyna Kos (4,84); Ewelina Niedzielska (4,83); Weronika Wasyluk (4,82) i Marzena Kukla (4,79).

aa