Dyplomy, dyplomy, dyplomy…

Kolejna grupa absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opuściła mury uczelni. Przyszli lekarze i dentyści studiowali w latach 2013-2019. W tym roku absolutorium z uroczystym wręczeniem dyplomów ukończenia studiów dla studentów z I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym odbyło się 12 października w auli Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego 4, a dla studentów z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym 26 października br.

Tradycyjnie lubelski samorząd lekarski honoruje tych absolwentów, którzy w sposób wybitny i z celującymi ocenami na dyplomie kończą naukę. W tym roku to aż 11 osób z obu wydziałów – poniżej lista prymusów, którzy z rąk prezesa LIL Leszka Buka otrzymali stetoskopy internistyczne firmy Littmann, a dentyści bony na zakupy książek, sprzętu lub np. fartuchów do wykorzystania w sklepie medycznym Ambulans.

  • I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym UM – dyplom lekarza z wynikiem celującym otrzymało pięciu lekarzy:

Paweł Obierzyński – 4,86

Magdalena Szydełko – 4,82

Jakub Czyż – 4,79

Dominika Fic – 4,78

Aleksandra Czupryńska – 4,76

  • Osoby z najwyższą średnią na kierunku lekarsko-dentystycznym to:

Aleksandra Jones – 4,52

Dorota Woźniak – 4,52

Marta Mysiurska – 4,50

Anna Ołtarzewska – 4,50

  • Na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym UM najwyższą średnią ocen otrzymały:

Agnieszka Kamińska – 4,73

Agnieszka Radzka – 4,73.               aa