Do sanatorium kierować z głową

Kolejne spotkanie, które zorganizowała Komisja ds. Lecznictwa Otwartego odbyło się w grudniu w siedzibie LIL. Tym razem poświęcone było lecznictwu uzdrowiskowemu. Jak zawsze dopisała frekwencja. Punktem wyjścia do dyskusji były rozporządzenia ministra zdrowia: z 7 lipca 2011 w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (DzU nr 142, poz. 835); z 5 stycznia 2012 r. w sprawie kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (DzU, poz. 14) i z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacje uzdrowiskową (DzU, poz. nr 1136).

Główne tezy i wnioski merytoryczne:

  1. Według obowiązujących przepisów następne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można wystawić 12 miesięcy od zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
  2. Skierowanie w ciągu 30 dni od wystawienia musi być wysłane lub dostarczone do NFZ.
  3. Każdy lekarz może wypisać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.
  4. Zaznaczenie na skierowaniu przeciwwskazań do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych jest przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego w ogóle.
  5. Sanatoria dla dzieci:
  • 3‑7 lat z opiekunem – opiekun płaci wg stawek w danym sanatorium, dziecko bezpłatnie,
  • 7‑18 lat bez opiekuna.
  1. Pacjent kierowany do sanatorium musi być samodzielny, nie może wymagać pomocy w normalnym codziennym funkcjonowaniu.
  2. Bardzo ważne: przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego jest: czynna choroba nowotworowa i następnych 12 miesięcy po zakończeniu leczenia operacyjnego, chemioterapii, radioterapii z wyłączeniem leczenia hormonalnego; 5 lat w wypadku chorób: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych i nowotworów nerki.

Wystawienie skierowania wcześniej i niezaznaczenie tego faktu na skierowaniu (oczywiście, jeżeli taką wiedzę posiadamy) jest błędem w sztuce!

Kolejne spotkanie w LIL odbędzie się 13 lutego i będzie poświęcone opiece paliatywnej i leczeniu bólu.

wsz