Dla szpitali w Łucku, Winnicy i w Dnipro

Profesjonalny sprzęt medyczny, między innymi defibrylatory z monitorami EKG, różnego rodzaju materiały opatrunkowe oraz żywność, leki przeciwbólowe, koce, ubrania i wiele innych rzeczy, trafił w kwietniu do szpitali w Łucku i w Dnipro.

– To były dary, które przyjechały z Nimes we Francji dwoma ciężarówkami 3,5 tony i 5,5 tony. Cały sprzęt został przeładowany na ukraińską ciężarówkę w Targach Lublin, gdzie wcześniej mieścił się szpital tymczasowy SPSK 1. Operacja się udała dzięki pomocy dyrektor szpitala Beaty GawelskiejMagdaleny Kłody, która zorganizowała ochotników do przeładunku darów. Całą akcje transportu koordynowała Beata Krzyszczak, prezes Fundacji „Help for You” ze swoim zastępcą – relacjonuje prof. Tomasz Zubilewicz, szef Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Drugą część pomocy stanowiły dary zakupione przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej. Zakupiono dwa zestawy do Vac terapii wraz ze sprzętem wymiennym oraz kieszonkowy doppler.

Towarzystwo planuje dalsze celowane zakupy i kolejny transport do szpitali na Ukrainie. Sprzęt ten trafi do dwóch szpitali frontowych w Dnipro oraz Winnicy, a także do Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Łucku.

Pomoc była zorganizowana przez francuski Rotary Club z Nimes oraz dwóch rotarian z Lublina – Tomasza Zubilewicza oraz Wojciecha Brakowieckiego.

tz