Delegatura Biała Podlaska zaprasza

Lubelska Izba Lekarska Delegatura
w Białej Podlaskiej

zaprasza Państwa dnia
21 listopada 2022 roku o godz. 18.00
na

Mszę Świętą
w intencji zmarłych Lekarzy

która odbędzie się w kościele św. Michała Archanioła, ul. Pokoju 14, Biała Podlaska.

Dnia 10 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się

Spotkanie Lekarzy Seniorów

połączone z wernisażem
lek. stom. Anny Serafinowicz‑Kuszneruk
pt. „Świat łączony: malowany i fotografowany
– obrazy świata”.

Zgłoszenia do dnia 15 listopada 2022 r.
w Delegaturze LIL

tel. : 83 344 28 87, 605 502 710

Zapraszamy!

Dnia 11 lutego 2023 roku od godz. 19.00
w restauracji hotelu „Polonia” w Grabanowie
odbędzie się

XXX Jubileuszowy
Bal Lekarza

Oprawa muzyczna zespół „Passat”.
Wyborne menu oraz wiele atrakcji.

Koszt do 300 zł od osoby.

Zgłoszenia w Delegaturze LIL w Białej Podlaskiej, tel. 83 344 28 87 lub 605 502 710
do dnia 6 stycznia 2023 r.

Zapraszamy!

Wycieczki i podróże

Lubelska Izba Lekarska Delegatura w Białej Podlaskiej podaje propozycje wyjazdów i zaprasza Państwa
na wycieczki w 2023 roku.

Już warto się zapisywać.

Wenecja – samolot – 15‑18 czerwca 2023 r. (cała grupa przełożona z 2022 roku).

Szwajcaria Kaszubska – autokar – 12‑16 lipca 2023 r.

Szkocja – samolot – 6‑12 sierpnia 2023 r.

Anglia – samolot – 5‑9 września 2023 r.

Orientacyjny koszt wyjazdów podany będzie
w styczniu 2023 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 stycznia 2023 r.

e‑mail: bialapodlaska@oil.lublin.pl

tel. /SMS: 605 502 710.