Dajemy lekarzom szanse

Szpital Powiatowy im. św. Jadwigi Królowej w Hrubieszowie to pierwsza w województwie placówka, która wyszła z nietypową inicjatywą pozyskiwania nowej kadry medycznej.

Studentom medycyny, którzy zobowiążą się w przyszłości do pracy w hrubieszowskim szpitalu, będzie wypłacane stypendium.

– Do 2 tys. zł miesięcznie, o ile już po studiach zdecydują się przepracować tu minimum 3 lata – mówi pomysłodawca tego pomysłu dyrektor szpitala Dariusz Gałecki. Pierwsi zainteresowani już się zgłaszają.

Bo wszędzie daleko

Hrubieszów jest najdalej na wschód wysuniętym miastem Polski. Położony nad rzeką Huczwą, dopływem Bugu, w odległości 5 km od granicy z Ukrainą. Leży na terenie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W tym roku mija 620 lat od nadania mu praw miejskich.

– Czy pomysł z płaceniem stypendiów to desperacja? Trochę tak – przyznaje dyrektor Gałecki, który od roku kieruje placówką. – Jestem mocno związany z tym szpitalem, przepracowałem tu zaraz po studiach 20 lat, to tu nauczyłem się zawodu, uzyskałem specjalizację z ginekologii i położnictwa. Chociaż ostatnie lata pracowałem w szpitalu we Włodawie, teraz wróciłem do Hrubieszowa i chcę, aby tutejszy szpital działał jak najlepiej, ale bez odmłodzonej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej nie będzie to możliwe.

Projekt stypendialny musiał znaleźć wsparcie w decyzji Rady Powiatu Hrubieszowskiego, która 30 grudnia 2019 roku przyjęła uchwałę w sprawie programu stypendialnego dla studentów medycyny. – Program dotyczy studentów piątego i szóstego roku medycyny (na początku dla trzech osób w roku akademickim 2020/2021). Warunkiem uzyskania takiego stypendium jest zobowiązanie do przepracowania co najmniej trzech lat w szpitalu w Hrubieszowie – informuje Maryla Symczuk, starosta hrubieszowski. Planowane jest także utworzenie podobnego programu stypendialnego dla pielęgniarek. – Musimy zachęcić młodych do pracy, bo średnia wieku naszych lekarzy i pielęgniarek to ponad 53‑54 lata.

Jak przekonuje dyrektor Gałecki, bez młodej kadry nie dojdzie do wymiany pokoleniowej. Najbardziej potrzebni są lekarze POZ, ale także chirurdzy, anestezjolodzy, interniści, kardiolodzy, radiolodzy i psychiatrzy.

Coraz nowocześniej i rozwojowo

SP ZOZ w Hrubieszowie to 3 praktyki POZ i 11 oddziałów: obok chirurgii, interny, ginekologii i położnictwa, szpital ma także oddział dziecięcy, neurologiczny, rehabilitacji, leczenia uzależnień i świeżo odremontowany, lśniący nowością oddział pulmonologiczny. W ramach struktur SP ZOZ funkcjonuje kilkanaście poradni specjalistycznych i ratownictwo medyczne. Rocznie hospitalizowanych jest około 12 tysięcy pacjentów. Opiekę nad nimi sprawuje 70 lekarzy i 300 pielęgniarek i położnych.

– W ramach realizowanego projektu „Zdrowie Lubelskie” sukcesywnie odnawiamy i modernizujemy kolejne oddziały – mówi dyrektor do spraw ekonomiczno‑administracyjnych Artur Macheta. – Wymieniamy sprzęt i poszerzamy bazę diagnostyczną. Naszą dumą jest pracownia rtg. Na nowoczesny aparat Opera Swing pozyskaliśmy we współpracy z powiatem hrubieszowskim milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł, w tym milion z rezerwy ogólnej premiera i 250 tys. zł z powiatu hrubieszowskiego.

W najbliższej przyszłości szpital planuje utworzenie 50‑60‑łóżkowego Zakładu Opiekuńczo‑Leczniczego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla śmigłowców. W ostatnim okresie pozyskaliśmy trzy nowe ambulanse na potrzeby ratownictwa medycznego w dużej części sfinansowane ze środków zewnętrznych.

Kilka lat temu całkowicie został przebudowany i zmodernizowany blok operacyjny, który posiada 3 sale operacyjne i jest wyposażony w nowoczesny sprzęt operacyjny; posiada m.in. laparoskop, histeroskop, cystoskop i artroskop oraz nowoczesny trakt porodowy. Rocznie nasi chirurdzy, ortopedzi i ginekolodzy wykonują ok. 1500 zabiegów – zdecydowaną większość w technikach chirurgii małoinwazyjnej.

Odwaga popłaca

– Jesteśmy też placówką, która jako pierwsza w regionie zaczęła ostatnio realizować pilotażowy program „Dieta Mamy”, którego celem jest polepszenie standardów szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i po porodzie – mówi dyrektor Gałecki. – Te kobiety otrzymują 5 odpowiednio zbilansowanych posiłków, które są pod nadzorem dietetyczki Magdaleny Makary przygotowywane w naszej kuchni. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie analogicznych programów żywieniowych dla wszystkich pacjentów naszego szpitala.

– Jesteśmy otwarci na każdą formę zatrudnienia – może to być umowa o pracę, ale też kontrakt lub umowa zlecenie. Na pewno mogę zaproponować dobre stawki i zapewniam, że każdy młody lekarz znajdzie tu pole do popisu i szansę na praktyczne zdobywanie umiejętności zawodowych. Zapraszamy absolwentów już na odbycie u nas stażu – zachęca dyrektor. – Nie kryję nadziei, że młodzi lekarze, jak zaczną z nami pracować zwiążą się nie tylko ze szpitalem, ale i naszym miastem na stałe. Tak byłoby optymalnie.

Szpital czeka na wnioski o przyznanie stypendium do 10 października 2020 roku. Należy je składać w sekretariacie szpitala.

Anna Augustowska

Pomoc materialna w postaci stypendium może być przyznana studentowi,
który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. kształci się na kierunku lekarskim V lub VI roku,
  2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
  3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
  4. zawrze umowę, w której zobowiąże się do podjęcia pracy w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie przez co najmniej 3 lata.