Czasowe zwolnienie z opłacania obowiązkowych składek członkowskich

Lubelska Izba Lekarska przypomina, że lekarze oraz lekarze dentyści, którzy znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej i nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być zwolnieni na czas określony z opłacania obowiązkowych składek członkowskich.

Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje wyłącznie na okres nieosiągania jakichkolwiek przychodów poza rentą lub emeryturą.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć wniosek i oświadczenie.

Obydwa dokumenty są do pobrania na stronie www.oil.lublin.pl.

Wniosek i oświadczenie można składać drogą elektroniczną wyłącznie na adres e‑mail: skladki@oil.lublin.pl

Dokumentacja może być zeskanowana lub sfotografowana aparatem w jakości umożliwiającej odczytanie dokumentów.