Chirurdzy młodzi i pełni pasji

W Lublinie w połowie kwietnia odbyła się pierwsza tego typu naukowo-szkoleniowa konferencja „Lublin International Students’ Surgical Congress LISSC 2023”. Uczestniczyło w niej 250 studentów i młodych lekarzy, pasjonatów wszystkich specjalizacji zabiegowych m.in. z Bukaresztu, Zagrzebia, Warszawy, Poznania, Rygi, Rzeszowa, Olsztyna, Katowic, Gdańska, Białegostoku, Kielc, Sofii, Pragi, Połtawy, Grodna i Aten.

Obok sesji naukowych, w czasie których swoje dokonania przedstawiali studenci, odbywały się też wykłady czołowych specjalistów m.in. prof. Grzegorza Wallnera, prof. Michała Zembali, prof. Mirosława Czuczwara, prof. Katarzyny Kuśnierz, dodatkowo odbył się też wykład doktora n. med. Michała Soleckiego.

Uczestnicy mieli do wyboru kilka sesji naukowych z neurochirurgii, chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, torakochirurgii i kardiochirurgii, laryngologii i chirurgii szczękowej, chirurgii naczyniowej, radiologii interwencyjnej i kardiologii interwencyjnej, a także pediatrycznej.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się warsztaty – 16 różnych do wyboru – które prowadzili nauczyciele Uniwersytetu Medycznego, specjaliści różnych dziedzin (chirurgii, ginekologii, ortopedii, medycyny ratunkowej, radiologii, anestezjologii, neurochirurgii i chirurgii klatki piersiowej). Odbyły się też warsztaty chirurgii robotowej z użyciem Versiusa i warsztaty laparoskopii z użyciem narzędzi wysokoenergetycznych i staplerów, a także warsztaty gipsowania i wiele innych.

aa