Chętni na staż

Przez całe wakacje – do końca sierpnia – w Lubelskiej Izbie Lekarskiej od absolwentów Uniwersytetu Medycznego (lekarzy i stomatologów) przyjmowano dokumenty uprawniające ich do odbycia stażu podyplomowego. Dokumenty mogły być składane osobiście także w delegaturach LIL w Chełmie, Białej Podlaskiej i w Zamościu – lub drogą korespondencyjną. W tym roku o odbycie stażu ubiegało się ponad 300 świeżo upieczonych lekarzy i stomatologów.

Przyjmowano też dokumenty w celu przyznania prawa wykonywania zawodu.

Absolwenci UM 19 września br. odebrali dyplomy ukończenia studiów. Uroczystość odbyła się w sali sportowo-widowiskowej UM przy ul. Chodźki 15.

aa