Był oddział – jest Zamojskie Centrum Chorób Serca i Naczyń

Mimo trwającej pandemii, niemal dokładnie w 26. rocznicę działalności Oddziału Kardiologii w Szpitalu im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, odbyło się otwarcie Zamojskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń. Tym samym oddział zwiększył możliwości leczenia w dobudowanym nowoczesnym trzykondygnacyjnym gmachu.

– To była konieczność, aby sprostać rosnącym wymaganiom, wynikającym z potrzeb społeczeństwa (ok. 40% województwa lubelskiego) i z postępu wiedzy – mówi szef oddziału dr hab. Andrzej Kleinrok. – Mamy teraz bardzo dobrze wyposażony ośrodek z olbrzymimi możliwościami leczenia niewydolności serca, zaburzeń jego rytmu, niewydolności serca, który mimo pandemii nie przerwał pracy. Cały czas leczymy pacjentów z Covid‑19.

Nową siedzibę uruchomiono po dwóch latach od wmurowania kamienia węgielnego. Inwestycja polegała na rozbudowie szpitala przez dobudowanie kompleksu trzech użytkowych kondygnacji po jego zachodniej stronie, w ścisłym połączeniu z już działającym Oddziałem Kardiologii. Przy tej okazji zdecydowano o koniecznym remoncie samego oddziału po 26 latach eksploatacji.

W dobudowanym kompleksie opieka kardiologiczna jest realizowana na 3 poziomach. Na parterze zlokalizowano Wojewódzką Przychodnię Kardiologiczną.

– Potrzeby w zakresie opieki ambulatoryjnej są olbrzymie. Świadczą o tym m.in. liczby. W 2019 r. udzieliliśmy ponad 53 tysiące porad (to nie jest pomyłka). Taka liczba wynika z szeroko realizowanej opieki kardiologicznej, bowiem pacjent po skomplikowanym zabiegu wymaga dalszej, czasem stałej opieki ambulatoryjnej – wyjaśnia Andrzej Kleinrok. Przychodnia dysponuje szeroką bazą diagnostyczną, obejmującą testy i badania nieinwazyjne.

Pierwsze piętro dobudowanej części, to Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej (PITK). Jest podzielony na 4 strefy (hospitalizacji krótkoterminowej, intensywnej terapii, terminalną oraz zakaźną) i jest bezpośrednio połączony z częścią łóżkową Oddziału Kardiologii. Drugie piętro to blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi. Jedna z nich jest przeznaczona na zabiegi elektroterapii (wszczepianie stymulatorów i defibrylatorów). A więc zabiegi implantacji będą się odbywały w warunkach bloku operacyjnego.

– Główne kierunki działania naszego wysokospecjalistycznego Oddziału Kardiologii, to inwazyjne zabiegi elektrokardioterapii oraz inwazyjna diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej oraz zabiegi pozawieńcowe. Zabiegi elektroterapii obejmują implantacje układów stymulujących i defibrylujących, zabiegi ablacji oraz zabiegi usuwania zakażonych lub zbędnych elektrod – wylicza Kleinrok. – W tej dziedzinie, dzięki zaangażowaniu prof. Andrzeja Kutarskiego, staliśmy się wiodącym ośrodkiem w Polsce i w Europie. Od ponad 5 lat przyjmujemy pacjentów z całej Polski. Podobnie, jesteśmy wiodącym ośrodkiem w nowoczesnej metodzie stymulacji, tj. stymulacji pęczka Hisa, którą realizuje dr Paweł Dąbrowski od ponad 13 lat. Obecnie wszczepiamy ok. 500 układów stymulujących w roku – podkreśla Andrzej Kleinrok. Koronarografie i angioplastyki wykonuje się tu od 22 lat. W Pracowni Hemodynamicznej, dysponującej dwoma stołami zabiegowymi, wykonano ponad 50 tysięcy koronarografii i 25 tysięcy angioplastyk wieńcowych. Ponadto wykonywane są zabiegi pozawieńcowe, takie jak: przez­skórne wszczepianie zastawki aortalnej (TAVI), izolacje uszka lewego przedsionka, zamykanie przecieków okołozastawkowych i nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, plastyki naczyń obwodowych i inne.

Dużą część aktywności poświęcamy na rehabilitację kardiologiczną w ramach szpitalnej rehabilitacji kardiologicznej, a następnie w Ambulatoryjnym Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej (AMOREK), a także w ramach telerehabilitacji domowej. Po leczeniu szpitalnym pacjenci są objęci opieką ambulatoryjną w ramach programu KOS ‑ zawał serca. Program rehabilitacji kardiologicznej jest prowadzony od ponad 20 lat. Co ważne, rehabilitanci pracują 7 dni w tygodniu, co jest ewenementem w skali kraju.

Oddział Kardiologii posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych i z kardiologii. Specjalizację z chorób wewnętrznych uzyskało 37 lekarzy, a z kardiologii 50. Obecnie w oddziale pracuje 47 lekarzy, w tym 33 posiada specjalizację w kardiologii.

Dotychczas, w ciągu 26 lat działalności, hospitalizowanych było ponad 100 tys. pacjentów i udzielono ponad 750 tys. porad ambulatoryjnych (obecnie ponad 50 tys./rok). Wartość inwestycji w zamojskim szpitalu wyniosła 38 milionów zł – z czego dofinansowanie unijne to ponad 32 miliony zł.

Anna Augustowska