Buduje się Centrum Medyczne dla Seniorów

W Jaszczowie koło Łęcznej rozpoczęła się budowa obiektu, w którym powstanie centrum medyczne dla seniorów. Osoby starsze będą miały w nim dostęp do kompleksowej i nowoczesnej opieki medycznej. Wykonawca zadeklarował zakończenie inwestycji w listopadzie przyszłego roku. Jej koszt to 6,8 mln złotych. SPZOZ w Łęcznej realizuje ją z własnych środków.

Obiekt powstaje w miejscu dawnego szpitala, w którym leczono pacjentów niemal przez sto lat. Budynek dawnej karczmy został adaptowany na szpital w okresie międzywojennym, później był wielokrotnie remontowany i przebudowywany. Służył pacjentom do 2009 roku, do czasu powstania szpitala w Łęcznej. Teraz w Jaszczowie powstanie obiekt nawiązujący wizualnie pewnymi elementami do architektury poprzednika, ale będzie to funkcjonalny i nowoczesny budynek zaprojektowany tak, by spełniał potrzeby osób starszych.

Na dwóch kondygnacjach o pow. użytkowej ok. 1500 mkw. zaplanowane zostały oddziały specjalne dla seniorów. Uruchomiony będzie zakład opiekuńczo‑leczniczy, ośrodek pobytu dziennego i teleopieki. Te ostatnie dwie formy usług powstają z myślą o osobach starszych, samotnych, które są samodzielne, ale będą miały możliwość przebywania w ośrodku w ciągu dnia i korzystania z opieki lekarzy, rehabilitacji czy terapii zajęciowej.

– Przypomnę też, że niedługo zakończymy budowę skrzydła w kompleksie szpitalnym, w którym także powstanie zakład opiekuńczo‑leczniczy, oddział geriatrii, oddział medycyny paliatywnej i rehabilitacja, zaoferujemy także szeroki pakiet ambulatoryjnych usług medycznych dla seniorów. Razem te dwie inwestycje stworzą pionierski projekt kompleksowej i specjalistycznej opieki medycznej dedykowanej dla osób starszych – informował Krzysztof Bojarski, dyrektor SPZOZ w Łęcznej.

aa