Biomedycyny poznać tajemnice

„Biomedycyna – nauka na miarę XXI wieku” to tytuł sympozjum zorganizowanego przez studentów z Interdyscyplinarnego Koła Biomedycyny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

W czasie wydarzenia, które odbyło się 21 maja br., uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji badań naukowych, prowadzonych przez studentów specjalizujących się w różnych dziedzinach nauk biomedycznych, takich jak biologia molekularna, bioinformatyka, badania z wykorzystaniem organizmów modelowych, itp.

Wysłuchano ciekawych wykładów m.in. prof. Alicji Józkowicz z Wydziału Biochemii, Biotechnologii i Biofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła się też sesja posterowa oraz „Networking Deception”, podczas której uczestnicy mogli osobiście porozmawiać z prelegentami i wymienić się doświadczeniami naukowymi – wyjaśnia przewodnicząca Koła Biomedycyny Michalina Pinkosz.

Sympozjum odbyło się w sobotę, 21 maja 2022 r., w auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wydarzenie było prowadzone w całości w języku angielskim.

aa