Biesiadowano, jak seniorom przystało…

XX Jubileuszowe Spotkanie Lekarzy Seniorów z terenu Lubelskiej Izby Lekarskiej Delegatury w Białej Podlaskiej, odbyło się 5 września 2021 r., w lokalu „Cardinal Palace” w Klimkach k. Łukowa.

Przy sprzyjającej, słonecznej pogodzie, spotkanie rozpoczęło się „plenerowo”. Na miejscowym cmentarzu św. Rocha, przed Krzyżem Katyńskim, wysłuchano krótkiej refleksji nt. zbrodni katyńskiej i okoliczności ustawienia tego krzyża – symbolu pamięci katyńskiej, odmówiono modlitwę w intencji pomordowanych na Wschodzie i zapalono znicz.

Następnie udaliśmy się do miejscowości Ławki, gdzie przed obeliskiem poświęconym Kazimierzowi Lewickiemu – nestorowi pszczelarstwa w Polsce, który spędził w Ławkach wiele lat, wysłuchano informacji Zbigniewa Pasika o działalności tego wybitnego pszczelarza, który był twórcą pierwszego w Polsce Muzeum Pszczelarstwa w Warszawie oraz projektantem i wykonawcą nowoczesnego wówczas ula dla pszczół typu „warszawskiego”, używanego do dziś. Był autorem licznych książek nt. pszczelarstwa oraz wydawcą czasopisma „Pszczelarz”.

Stąd udano się już na miejsce przeznaczenia – do pięknego, stylowego „Cardinal Palace”, gdzie szampanem powitała wszystkich właścicielka lokalu Hanna Dulny, a kapela ludowa zagrała „Sto lat”. Po tej ceremonii rozpoczęła się biesiada, którą otworzył swoim powitaniem dr Jan Hałabuda – przewodniczący Delegatury LIL w Białej Podlaskiej, przybliżając okoliczności tego jubileuszowego spotkania.

Smaczne menu i piękna muzyka łukowskiej kapeli „Szwagry”, sprzyjały wesołej atmosferze, która wyzwoliła spontaniczne tańce. Dodatkową rozrywką był występ ludowego Zespołu Śpiewaczego „Zalesianki” z Zalesia, który rozbawił uczestników spotkania śpiewem popularnych ludowych piosenek oraz dowcipami.

Spotkanie, w miłej atmosferze, trwało wiele godzin. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób, a gościem honorowym był dr Marek Stankiewicz z Małżonką, jako przedstawiciel LIL.

Organizatorami spotkania byli: dr Jan Hałabuda oraz Joanna Masalska z LIL Delegatury w Białej Podlaskiej i Zbigniew Pasik z Łukowa.

Zbigniew Pasik