Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Ustawa o bezpłatnych lekach dla kobiet w ciąży zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Wówczas zostanie ogłoszony pierwszy wykaz darmowch leków dla kobiet w ciąży.

Dostęp do bezpłatnych leków uzyskają wszystkie kobiety w ciąży od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia), przez lekarza specjalistę ginekologa do momentu zakończenia ciąży. Uprawnienie dotyczy wyłącznie kobiet w okresie ciąży i nie obejmuje okresów późniejszych, tj. porodu i połogu. Lista leków będzie zawierać leki najczęściej stosowane przez kobiety w ciąży. Uprawnienia do wystawiania recept z kodem uprawnień „C” na leki objęte programem, uzyskają lekarze ginekolodzy, posiadający kontrakt z NFZ. Uprawnienia takie będą posiadać również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, jako osoby najlepiej zorientowane w stanie zdrowia pacjentki, będącej pod jego opieką i ew. lekarze innych specjalizacji, takich jak diabetologia czy hipertensjologia. Ciąża to stan, który wymaga, by leki były ordynowane pod szczególnym nadzorem, w należytej koordynacji, gdyż leki stosowane w nadmiarze mogą oddziaływać negatywnie nie tylko na matkę, ale zwłaszcza na płód. Ciąża, w normalnych okolicznościach (czyli kiedy nie występują schorzenia towarzyszące), jest stanem, w którym stosowanie leków powinno być ograniczane do koniecznego minimum. Na recepcie będzie odpowiedni identyfikator oznaczony literą „C”, dla kobiet w ciąży.

Uprawnienie powinno obejmować leki o kategorii dostępności „Rp” (na receptę), których stosowanie przez kobiety będące w ciąży jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, wynikających z faktu pozostawania w ciąży. Wykaz leków będzie opracowany w formule podlisty, zawierającej wyselekcjonowane leki, z tzw. listy aptecznej obwieszczenia refundacyjnego, z dodaniem kodu uprawnień dodatkowych, który mógłby współistnieć na jednej recepcie z innym kodem dotyczącym kobiet w ciąży, np. kod CN – jego zawarcie na recepcie oznacza, że kobieta nieubezpieczona jest świadczeniobiorcą, pomimo nieposiadania ubezpieczenia. Leki z kodem „C” lub „CN” mają kosztować NFZ w 2020 r. ok. 22 milionów zł.

Przegląd leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży wskazuje, że są one lekami powszechnie dostępnymi w obrocie na terytorium Polski i nie ma konieczności, aby uprawnieniem obejmować także leki sprowadzane w trybie interwencyjnym, zwłaszcza że tym szczególnym trybom dedykowane są leki bez alternatywy terapeutycznej, sprowadzane w związku z obiektywnym stanem zagrożenia życia lub zdrowia.

Jerzy Jakubowicz