30 lat minęło

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej świętuje swój perłowy jubileusz. W 27 oddziałach szpitalnych i zakładzie opiekuńczo-leczniczym do dyspozycji pacjentów są 654 łóżka. Świetnie wyposażone zaplecze diagnostyczne, blok operacyjny i poradnie specjalistyczne uzupełniają bazę szpitala. To jeden z najważniejszych ośrodków diagnostyczno-zabiegowych woj. lubelskiego. Rocznie przyjmuje prawie 400 tys. pacjentów z Lubelszczyzny i Mazowsza.

W ub. roku szpital powiększono o Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych oraz Centrum Dydaktyczno-Administracyjne z poradnią rehabilitacyjną i hotelem, oraz nadbudowano jedno piętro w budynku przychodni.

Od lipca 2014 r. w szpitalu funkcjonuje pododdział chirurgii naczyniowej, pododdział rehabilitacji kardiologicznej, pododdział rehabilitacji pulmonologicznej oraz ośrodek rehabilitacji kardiologicznej, natomiast w grudniu zaczął swoją działalność pododdział chirurgii onkologicznej.

Bialski szpital to także baza dydaktyczna i naukowa dla studentów kierunków medycznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne, kosmetologia), oraz innych uczelni medycznych w Polsce.

Już od wielu lat szpital jest obsypywany krajowymi i zagranicznych nagrodami oraz wyróżnieniami. W szpitalu wyczuwa się poczucie świadomej dyscypliny oraz partnerskie stosunki lekarzy i przedstawicieli innych zawodów. Ogromny wkład w kształtowanie tej atmosfery ma dyrektor szpitala Dariusz Oleński, nowoczesny menedżer o utrwalonej już renomie w całym kraju. Choć sam przyznaje, że na te laury ma wpływ praca całego zespołu, jak również śmiałe, choć rozsądne wprowadzanie nowych metod leczenia. – Chcemy nieustannie zwiększać zarówno satysfakcję pacjentów, spełniając i wyprzedzając ich wymagania, dbać o zadowolenie pracowników i troszczyć się o ich rozwój, jak również tworzyć atmosferę rzetelnej i konstruktywnej współpracy z samorządem i wojewodą lubelskim. To wszystko ma jeden cel: świadczenie usług medycznych na jak najwyższym poziomie – mówi dyrektor.

– Szpital nieprzerwanie od wielu lat posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia, przyznawaną na wniosek Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie – opowiada z dumą Joanna Kozłowiec, wicedyrektorka ds. rozwoju. – Osiągamy dodatni wynik finansowy, wbrew powszechnym opiniom na temat problemów finansowych szpitali. Zainwestowaliśmy sto milionów złotych z różnych źródeł finansowania, w rozwój, modernizację, poprawę warunków pobytu pacjentów oraz najnowszą aparaturę medyczną – dodaje.                                                                (ms)