10-lecie szpitala

Szpital Powiatowy w Łęcznej 10 maja br. uroczyście świętował jubileusz 10-lecia.
Do najważniejszych zdarzeń, towarzyszących obchodom, należała ceremonia wkopania kamienia węgielnego pod nowe skrzydło szpitala, w którym będzie mieścił się tak potrzebny zakład opiekuńczo-leczniczy z oddziałem rehabilitacyjnym, a także wprowadzenie do kaplicy szpitalnej relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Podpisano też umowę o współpracy szpitala z lubelskim Uniwersytetem Medycznym. Na jej mocy zostanie utworzona klinika chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. W planach jest też utworzenie ośrodka opieki senioralnej w Jaszczowie, w którym będzie także działało hospicjum.
– Kiedy ruszała budowa szpitala niewielu wierzyło w jej szybkie ukończenie, ale się udało, chociaż droga do tego nie była łatwa. Zawdzięczmy to współpracy z ludźmi różnych opcji politycznych, dlatego pozwalam sobie nazwać nasz szpital „szpitalem zgody” – mówił dyrektor łęczyńskiej placówki Krzysztof Bojarski.
Jubileusz był też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych (srebrny medal zasługi otrzymał Krzysztof Bojarski) a także Medali 10-lecia SPZOZ w Łęcznej, którym został uhonorowany m.in. także prezes LIL Leszek Buk. Medal w imieniu prezesa Buka odebrał Marek Kos.
Szpital w Łęcznej dysponuje ośmioma oddziałami, w tym Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń, w którym leczone są także dzieci. W ciągu 10 lat działalności szpital przyjął ponad 50 tysięcy pacjentów i wydał 100 tysięcy porad lekarskich. Pracę znajduje tu 133 lekarzy i 180 pielęgniarek. To jedyny szpital na Lubelszczyźnie, który nie jest zadłużony i generuje zyski.