Aktualności

Lekarze za kierownicą

Lekarze za kierownicą

Pogoda nie odstraszyła uczestników II Pikniku Motoryzacyjnego Lubelskiej Izby Lekarskiej. W niedzielę spotkali się w Ośrodku Doskonalenia Techniki ...
Więcej
Mądry festiwal w Lublinie

Mądry festiwal w Lublinie

Trwa Lubelski Festiwal Nauki. Niedziela była okazją do odwiedzenia pikniku naukowego. Wśród wielu atrakcji uczestnicy mogli ...
Więcej
Zdrowe szkolenia dla uczniów

Zdrowe szkolenia dla uczniów

Ile cukru znajduje się w kolorowych napojach? Jak przygotować hamburgera żeby był zdrowy? Takie problemy będą ...
Więcej
Podziękowań czas

Podziękowań czas

„Lubelskie dla Medyków” – to gala, która odbyła się w sobotę 18 września w Centrum Spotkania Kultur. Wydarzenie było ...
Więcej
11 września-17 września 2021 r.

11 września-17 września 2021 r.

Dane dotyczące zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w woj. lubelskim. Stan na dzień 17 września 2021 r ...
Więcej
Prof. Konrad Rejdak – nowy prezes PTN

Prof. Konrad Rejdak – nowy prezes PTN

W Warszawie od 15 do 18 września trwa XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W czasie ...
Więcej
Kazimierz dla fotografów

Kazimierz dla fotografów

Rozpoczął się VIII Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy. Ta ciesząca się ogromnym zainteresowaniem impreza potrwa 5 ...
Więcej
Eksperyment medyczny na Czechowie

Eksperyment medyczny na Czechowie

Każde osiedle na lubelskim Czechowie będzie wyposażone w zespoły: lekarz internista i lekarz pediatra, którzy będą przyjmować we własnych, ...
Więcej
Lekarka fundatorką rzeźby Znikomka

Lekarka fundatorką rzeźby Znikomka

Zamojska okulistka ufundowała rzeźbę, która przedstawia bohatera wiersza Bolesława Leśmiana. To już piąta leśmianowska postać, która ...
Więcej
Europejskie centrum leczenia chorób plamki żółtej

Europejskie centrum leczenia chorób plamki żółtej

Europejskie Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki Żółtej już wkrótce powstanie w jednym z budynków – dawnym pałacu Chrzanowskich ...
Więcej
Nowa klinika dla chorych zakaźnie

Nowa klinika dla chorych zakaźnie

Uroczyste otwarcie Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych odbyło się 13 września w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie. Nowa ...
Więcej
Sobota dbających o zdrowie

Sobota dbających o zdrowie

W sobotę plac Zamkowy w Lublinie był miejscem pracy wielu medyków i osób związanych z ochroną zdrowia. Sukces ...
Więcej


Informacje

Biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.

Kasa jest czynna w godzinach pracy biura LIL - jednocześnie zachęcamy do wnoszenia opłat za składki w formie przelewu bankowego.

Numer indywidualnego rachunku do wpłat można sprawdzić tutaj

Dokumenty w formie papierowej można składać poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w budynku siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie (parter, przy portierni).

Zachęcamy wszystkich interesantów do rezerwowania wizyt w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej, osoby te będą przyjmowane w pierwszej kolejności - wizytę można zarezerwować poprzez wypełnienie formularza:

Formularz rezerwacji wizyty w biurze LIL

Informujemy, że w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS‑CoV‑2 osoby odwiedzające biuro bądź delegaturę Lubelskiej Izby Lekarskiej będą obsługiwane z zachowaniem poniższych zasad sanitarnych:

 • obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 • każda z osób przychodzących będzie miała przeprowadzony pomiar temperatury przy wejściu do budynku,
 • na terenie biura Lubelskiej Izby Lekarskiej przebywać może jednocześnie 10 osób (z wyłączeniem pracowników),
 • każda osoba po wejściu do biura bądź delegatury zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu,
 • osoby załatwiające sprawę/uczestnicy przesłuchań w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej/w Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego zobowiązani są do oczekiwania na obsługę w wyznaczonych strefach, zachowując bezpieczną odległość od siebie,
 • w przypadku stwierdzenia przez pracownika izby u osoby odwiedzającej biuro lub delegaturę symptomów takich jak: podwyższona temperatura, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu osoba ta może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie biura bądź delegatury.

Ponadto, w dalszym ciągu sprawy można załatwiać telefonicznie oraz mailowo, do czego gorąco zachęcamy. Lista w zakładkach Biuro LIL i Biura w delegaturach

• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), fax 81 536-04-7020-079
Lublin, ul. Chmielna 4, biuro@oil.lublin.pl

• sekretariat: 81 536-04-50 (51)

• składki członkowskie: 81 536-04-54, skladki@oil.lublin.pl

• dyrektor biura: 81 536-04-56, 501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl

• rejestr lekarzy: tel./fax 81 536-04-85, 81 536-04-69, rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• rejestr praktyk prywatnych: 81 536-04-53, rejestr.praktyk@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• Komisja Kształcenia Medycznego: 81 536-04-87, 81 536-04-65, fax 81 536-04-78, kkm@oil.lublin.pl

• Komisja ds. Lekarzy Seniorów: 81 536-04-65

• Komisja Stomatologiczna: 81 536-04-87, fax 81 536-04-78, komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl

• Rzecznik Praw Lekarza: Marek Urban tel. 607 504 270, rpl@oil.lublin.pl

• Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia: ks. Wojciech Iwanicki, 663 983 783, wiwanicki@o2.pl

• kancelaria Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 81 536-04-76, rzecznik@oil.lublin.pl

• księgowość: 81 536-04-71, 79 kasa czynna w godzinach pracy LIL

• zwrot składek OC: 81 536-04-71 (Lublin), ubezpieczenia@oil.lublin.pl

• refundacja kosztów szczepień:81 536-04-79 (Lublin), szczepienia@oil.lublin.pl

• kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego: 81 536-04-77, sad@oil.lublin.pl

• biuro prawne: 81 536-04-56, 81 536-04-50 (porady po telefonicznym umówieniu)

• delegatura Biała Podlaska:
tel./fax 83 344-28-87,
Warszawska 14, lok.046, 21-500 Biała Podlaska,
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne:
poniedziałek: 7.30‑16.00,
wtorek: 7.30‑12.30,
środa: 7.30‑12.30 (praca pod telefonem),
czwartek: 7.30‑16 (praca pod telefonem),
piątek: 7.30‑10.30

• delegatura Chełm:
tel./fax 82 564-35-99, 605 502 280
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm,
chelm@oil.lublin.pl
czynne:
wtorek 7.30-12,
środa 7.30-16.30,
czwartek 7.30-14,
poniedziałek i piątek – nieczynne

• delegatura Zamość:
tel. 84 638-46-58,
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość,
zamosc@oil.lublin.pl
czynne:
poniedziałek–piątek 8.30-14.30

mec. Leszek Kubicz
– koordynator Zespołu Radców Prawnych

telefon: 81 53 60 450, 501 935 780
dyżury: poniedziałek 12.00-14.00; wtorek 16.00-17.00,

mec. Aleksandra Otawska-Petkiewicz
telefon: 81 53 60 475
dyżur: czwartek 12.00-15.00,

mec Marlena Woś
telefon: 81 53 60 476
dyżur: środa 10.00-13.00,

mec. Alicja Lemieszek
telefon: 81 53 60 472
dyżur: środa 13.00-14.00.

Ze względu na pandemię porady podczas dyżurów prosimy umawiać telefonicznie.

Godziny przyjęć lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach dotyczących wykonywania zawodu – w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 81 53 60 450

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki członkowskiej obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz lub lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu wydane w celu odbycia stażu podyplomowego opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Składkę w wysokości 60 zł miesięcznie opłaca lekarz i lekarz dentysta, członek Lubelskiej Izby Lekarskiej figurujący w rejestrze OIL w Lublinie, w tym:

  • uzyskujący przychody z innych źródeł (niepracujący w zawodzie, ale posiadający prawo wykonywania zawodu),
  • uzyskujący przychody poza świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi do ukończenia 75 roku życia.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz dentysta:

  • a) ukończył 75 lat,
  • b) został skreślony z rejestru członków Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie (zrzekł się prawa wykonywania zawodu lub został przeniesiony do innej izby lekarskiej), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło skreślenie,
  • c) złożył oświadczenie i wniosek, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (https://www.lexlege.pl/ustawa‑o‑podatku‑dochodowym‑od‑osob‑fizycznych/rozdzial‑2‑zrodla‑przychodow/1478/), z wyłączeniem renty lub emerytury. Zwolnienie ma charakter czasowy. Przysługuje tylko i wyłącznie na bieżąco i na okres nieosiągania przychodów (poza rentą lub emeryturą).

O zaistniałym zdarzeniu osiągnięcia przychodów lekarz lub lekarz dentysta ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Lubelską Izbę Lekarską. Jest to równoznaczne z zakończeniem okresu zwolnienia i koniecznością opłacania składki członkowskiej od następnego miesiąca, po złożeniu zawiadomienia o osiąganiu przychodów.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła stosowną uchwalę.

Numer indywidualnego konta do wpłat składek członkowskich można sprawdzić na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej w miejscu – załatwianie spraw – składki członkowskie.

Informacji dotyczących składek udziela pracownik rejestru składek członkowskich:
tel. : 81 536 04 54
email: skladki@oil.lublin.pl

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2018 poz. 168) nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie lekarskiej obowiązek powiadamiania izby w terminie 30-dniowym o zmianach dotyczących:

 • imienia i nazwiska
 • obywatelstwa
 • posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
 • rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej uzyskania
 • rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
 • rodzaju i daty uzyskania stopnia i tytułu naukowego
 • nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o pracę, świadectwo pracy
 • informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
 • informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej (wykreślania wpisu z ewidencji działalności gospodarczej)
 • informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium RP
 • informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
 • informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
 • informacji o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP
 • informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
 • adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)
 • adresu do korespondencji

Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie:

w kasie LIL – 81 536 04 71

w delegaturach:
Białej Podlaskiej – 83 344 28 87,
Chełmie – 82 564 35 99
Zamościu – 84 638 46 58.

Lublin – 16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
Biała Podlaska – PKO BP 14 1020 1260 0000 0002 0012 1491
Chełm – Pekao S.A. 07 1240 2223 1111 0000 3577 2017
Zamość – PKO BP 90 1020 5356 0000 1202 0005 1532

20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl
www.medicus.lublin.pl

Rada programowa:
Monika Bojarska-Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Ewa Dudko,
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski

Redakcja:
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska, Janka Kowalska

Współpracownicy:
Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz, Wioletta Szafrańska-Kocuń, Irosław Szymański

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.


Więcej


Informacje dotyczące epidemii Covid-19

Kursy, konferencje, szkolenia

Nie znaleziono żadnych wpisów.

Kongres towarzystwa kardiologicznego
XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędzie się w dniach 22 września-2 października 2021 r. w formule online. Pierwszy Międzynarodowy ...
Więcej
I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Geriatrycznej
25 września 2021 r.  Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w ...
Więcej
O depresji wiedzy nigdy zbyt wiele
Zespół I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Przygotował cyklu krótkich webinarów, przybliżających problematykę ...
Więcej
Lekarzu i dentysto! Szkolenia online czekają!
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej przygotował nową ofertę kursów online dla lekarzy i lekarzy dentystów ...
Więcej

Informacje

Boreliozę wykryć szybko
W Łęcznej ruszył program pt. Stop Boreliozie! Dzięki niemu każdy mieszkaniec Lubelszczyzny może przebadać się pod tym kątem. Celem Projektu jest ...
Więcej
Lekarzu młody praca Cię szuka!
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zachęca do pracy młodych lekarzy proponując im tzw. dodatek adaptacyjny o wartości 2 tys. zł do pensji. Bialski szpital ...
Więcej
W białej księdze o szczepieniach przeciw Covid-19
Rada programowa inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” publikuje zaktualizowaną wersję białej księgi pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID‑19. Innowacyjne technologie i efektywność” będącej ...
Więcej


Teleporada – po godzinach i w wolne dni
Pod numerem telefonu 800 137 200 można korzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych po godzinach pracy lekarzy rodzinnych – czyli w godzinach 18 – 8, a także w weekendy i święta ...
Więcej
Rzut oka wystarczy
Interaktywna mapa na której można sprawdzić, gdzie znajdują się punkty pobierania wymazów przygotowali żołnierze WP. Pod adresem: pomoc.wp.mil.pl, na interaktywnej mapie każdy ...
Więcej
Potrzeb zdrowotnych szukaj na mapie
Mapy potrzeb zdrowotnych to opracowania, publikowane regularnie od 2015 roku, z najważniejszymi danymi o systemie ochrony zdrowia. Informacje dotyczące demografii, epidemiologii, prognoz epidemiologicznych oraz ...
Więcej