Profesor z Lublina w Naczelnej Komisji Bioetycznej

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest wśród członków powołanej właśnie Naczelnej Komisji Bioetycznej. Do zadań tego gremium należy m.in. sporządzanie oceny etycznej badania klinicznego

Komisja została powołana 31 maja przez ministra zdrowia  na wniosek prezesa Agencji Badań Medycznych.  Liczy 28. członków. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos jest eksperemt z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej.

Członkowie Naczelnej Komisji Bioetycznej są powoływani na 4-letnią kadencję. Będą decydować o kompasie moralnym i etycznym badań klinicznych w Polsce. To specjaliści reprezentujący środowiska naukowe, humanistyczne i pacjenckie.

Zadania NKB to m.in. sporządzanie oceny etycznej badania klinicznego, prowadzenie szkoleń dla członków komisji bioetycznych z zakresu bioetyki i metodologii badań naukowych z udziałem ludzi lub z użyciem ludzkiego materiału biologicznego, oraz dla osób zapewniających obsługę komisji bioetycznych; także  współpraca z prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie oceny etycznej badania klinicznego; rozpatrywanie wniosków o wpis na listę komisji bioetycznych uprawnionych do sporządzania oceny etycznej badania klinicznego.

Pełny skład członków Naczelnej Komisji Bioetycznej widnieje na stronie Agencji Badań Medycznych abm.gov.pl

(oprac.jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2023-06-02


Zobacz również: