Psychiatria w czasach przemian

Pod hasłem „Psychiatria i psychiatrzy w czasach cywilizacyjnych i mentalnych przemian” w Lublinie odbywają się  XXIII Lubelskie Spotkania Naukowe. To trwająca trzy dni (25-27 maja)  konferencja, która jest miejscem prezentacji najnowszych naukowych doniesień, inspirujących dyskusji, ale także osobistych spotkań i integracji środowiska psychiatrów i psychologów.

Organizatorem konferencji jest I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którą kieruje prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz.

W LSN biorą udział wybitni przedstawiciele środowiska psychiatrów i psychologów. Wśród tematów znajdą się m.in. sesje poświęcone problemom zdrowia psychicznego młodego pokolenia, a także systemom kształcenia podyplomowego w zakresie psychiatrii na świecie.

– Różnorodność sesji tematycznych, wypełnionych wykładami i warsztatami znakomitych polskich naukowców i klinicystów, spełnia najwyższe standardy i powinna zaspokoić Wykłady inauguracyjne wygłosili: prof. Andrzej Cechnicki – o pokonywaniu syndromu negatywnego w schizofrenii i dr Anna Bielańska – proces psychoterapii osoby z diagnozą schizofrenii(rola leczącego teatru).

aa

Fot. Iwona Burdzanowska

2023-05-25


Zobacz również: