Powstanie centralny blok operacyjny

Szpital w Tomaszowie Lubelskim zyska centralny blok operacyjny i nowoczesne oddziały zabiegowe. Lekarze mają zacząć pracę w nowym obiekcie w 2025 roku . 15 maja podpisano umowę dotyczącą  tomaszowskiej inwestycji SP ZOZ

Dzisiejszy szpital w Tomaszowie Lubelskim to 274 łóżka dla pacjentów leczonych w tutejszej placówce, które są rozmieszczone w 15 oddziałach szpitalnych. Za dwa lata ma się zakończyć inwestycja, która zupełnie to zmieni.

W planach jest budowa nowego obiektu o pięciu piętrach. Wewnątrz miejsce znajdzie centralny blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi, salą wybudzeniową i pełnym zapleczem; oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz chirurgii, pracownia endoskopii a także oddział noworodkowy i część położnicza oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z punktem przyjęć dla oddziału ginekologiczno-położniczego.

Będzie on połączony z przebudowanym istniejącym budynkiem głównym powiatowej placówki.

Inwestycja, którą zrealizuje SP ZOZ przewiduje również zagospodarowanie terenu szpitalnego, budowę parkingu i dróg wewnętrznych oraz modernizację kotłowni.

Koszt całościowy inwestycji to ponad 111 milionów złotych. 15 maja wojewoda lubelski podpisał z władzami powiatu tomaszowskiego umowę na jej realizację.

(oprac. jkg)

Fot. materiały inwestora

2023-05-15


Zobacz również: