Okręgowa Rada Lekarska obradowała

W środę 17 maja w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej odbyło się XII posiedzenie IX kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej. Obradom przewodniczył prezes ORL Leszek Buk.

W czasie obrad delegaci zapoznali się z projektem i szczegółami planów związanych z budową nowej siedzibą izby, którą realizować ma firma deweloperska Immobilia. Wysłuchano też sprawozdań z działalności w poszczególnych delegaturach i komisjach problemowych, a także przyjęto terminy kolejnych spotkań ORL do końca 2023 roku.

aa

Fot. Iwona Burdzanowska

2023-05-17


Zobacz również: