O urologii i uroonkologii

Już po raz osiemnasty odbyła się organizowana przez zespół Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie konferencja – Lubelskie Dni Urologiczne – Uroonkologia. Tym razem spotkanie miało miejsce w Kazimierzu Dolnym w dniach 26-27 maja.

 W konferencji uczestniczyli urolodzy z całej Polski, którzy dzielili się bogatą wiedzą dotyczącą zmian i postępów w dynamicznie rozwijającej się uroonkologii.  – Mam nadzieję, że tematyka wykładów pozwoli na poszerzenie wiedzy w zakresie uroonkologii i będzie inspiracją do dalszej twórczej pracy naukowej – zaznaczał zapraszając do udziału w tym spotkaniu  prof. Krzysztof Bar przewodniczący komitetu naukowego konferencji i kierownik Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej PSK4 w Lublinie.

W bogatym programie obrad znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące: prostatektomii radykalnej w asyście robota – doświadczenia własne na podstawie 100 operacji (Gabriel Surdacki, Janusz Frey, Ewa Niezabitowska, Paweł Jarzębowski, Adam Jędzura, Jacek Niezabitowski);operacji guza nerki lewej z czopem nowotworowym wrastającym do ŻGD – (Przemysław Mitura, Michał Cabanek, M. Godzisz, Marcel Pogoda, Krzysztof Bar) czy nietypowej przyczyny kolki nerkowej – opis przypadku ( M. Sankowski, D. Puchała, Wiesław Godzisz, A. Pohl).  O innowacyjnych kierunkach i trendach terapii systemowej w nowotworach urotelialnych mówiła dr Katarzyna Szklener.

aa

2023-05-29


Zobacz również: