Medycyna pracy się rozrasta

Sprawniejsza realizacja usług, wygodnie przechowywanie dokumentacji medycznej, udogodnienia dla pacjentów. Takie mają być efekty kolejnego etapu rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie (WOMP CP-L) rozpoczął realizację kolejnego etapu rozbudowy. Dzieje się to w ramach podzielonych na trzy etapy prac. W czwartek dyrekcja placówki podpisała umowę z wykonawcą.

– Centralna rejestracja scali od strony wschodniej stary budynek z nowym, co poprawi funkcjonalność wszystkich poradni specjalistycznych. Wreszcie pacjenci będą mieli lepszy dostęp do diagnostyki laboratoryjnej, rentgenowskiej, POZ, rehabilitacji oraz poradni dla dzieci. Jestem przekonana, że do końca października zakończymy ten etap budowy – powiedziała dyrektor WOMP Anna Rutczyńska-Rumińska.

Celem głównym prowadzonych robót budowlanych jest poprawa jakości i lepsza dostępność do świadczeń udzielanych w zakresie ochrony zdrowia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Inwestycja ta wpłynie na zmniejszenie nierówności w dostępie do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.

W tej chwili przy ul. Nałęczowskiej trwają prace w głównym budynku. Stan wykończeniowy jest zaawansowany, trwają roboty instalacyjne. Ten etap zakończymy wczesną jesienią.

Koszt prowadzonych działań to 37 mln zł, z czego 25 mln pochodzi z programu unijnego REACT-EU. Kolejny, trzeci etap oszacowano na 12 mln zł. Samorząd województwa liczy na dofinansowanie co pozwoli na zbudowanie nowoczesnej rehabilitacji wraz z kriokomorą.

(oprac. agdy)

Fot. UMWL

2023-05-19


Zobacz również: