Bez otwierania klatki piersiowej

Pierwszy na wschód od Wisły, innowacyjny zabieg przezcewnikowej naprawy izolowanej niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą systemu Triclip (Abbott) wykonali specjaliści SP Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie – informuje szpital. Wprowadzenie tej innowacji sprawiło, że obecnie Kliniczny Oddział Kardiologii Inwazyjnej SPSK Nr 4 w Lublinie wykonuje pełen zakres zabiegów strukturalnych, czyli zabiegów bez otwierania klatki piersiowej.

Zabieg wykonano u 83-letniego pacjenta. Odbył się w sali hybrydowej szpitala przy ul. Jaczewskiego. Wykonał go zespół Klinicznego Oddziału Kardiologii Inwazyjnej SPSK Nr 4 w Lublinie kierowany przez dr hab. Piotra Wacińskiego, przy wsparciu anestezjologów z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK Nr 4 w Lublinie kierowanej przez prof. dr. hab. Wojciecha Dąbrowskiego.
– Był to pacjent z ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej, u którego występowała także bardzo niska frakcja wyrzutowa i szereg innych schorzeń powodujących wysokie ryzyko podczas klasycznej interwencji kardiochirurgicznej. U pacjenta wykluczono możliwość przeprowadzenia standardowej operacji i zakwalifikowano go do przezskórnej naprawy zastawki metodą brzeg-do-brzegu za pomocą przeznaczonego do tego typu zabiegów systemu Triclip (Abbott) – wyjaśniali dziennikarzom lekarze.
– Podobnie jak metoda Mitra-Clip (Abbott), metoda brzeg – do brzegu stosowana  jest przy zabiegach na zastawce mitralnej, jest ona małoinwazyjna, a dostęp do serca uzyskuje się poprzez żyłę udową. Zarówno zabieg, jak i okres pozabiegowy przebiegły bez zakłóceń. Uzyskaliśmy znaczną redukcję niedomykalności zastawki
trójdzielnej – tłumaczył dr hab. Piotr Waciński.

Specjaliści Klinicznego Oddziału Kardiologii Inwazyjnej SPSK Nr 4 w Lublinie
wykonują pełen zakres zabiegów strukturalnych serca. Takich ośrodków jest w Polsce bardzo niewiele. – W naszym oddziale przeprowadzamy w zasadzie wszystkie dostępne obecnie w Polsce zaawansowane zabiegi strukturalne u osób dorosłych – potwierdza dr hab. n. med. Piotr Waciński.

aa

Fot. Iwona Burdzanowska

2023-05-25


Zobacz również: