Stomatolodzy młodzi – naukowo

W Lublinie w dniach 14‑16 kwietnia odbyła się Ogólnopolska Konferencja DentEast4 organizowana przez lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii.

Uczestnicy to przede wszystkim studenci, lekarze stażyści i lekarze dentyści.

Konferencja była okazją aby przekazać informacje o najnowszych trendach w stomatologii m.in. o regeneracji w endodoncji, możliwościach ortodoncji u młodych pacjentów i o technika warstwowa. Organizatorzy obiecują, że uczestnicy zrozumieją jak się zaopiekować dziecięcym pacjentem będąc na stażu i kiedy skierować pacjenta do fizjoterapeuty. Zostały też przedstawione możliwości medycyny estetycznej. Była też mowa o chirurgii szczękowo‑twarzowej po lubelsku, o tym jak cyfrowo zaplanować uśmiech, o tym czym jest fotodoncja i jakie są metody obrazowania SSŻ,

Oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii w Lublinie działa od 2003 roku. Jest to jedyny oddział w Polsce, który na swojej Alma Mater ma Opiekunów – wybitnych specjalistów – prof. Ingrid Różyło‑Kalinowskiej oraz dr n. med. Leszka Szalewskiego, którzy nadzorują działania Oddziału Terenowego, wspomagają wiedzą i doświadczeniem podczas organizacji różnych przedsięwzięć i pomagają wyznaczać kierunki rozwoju.

aa

2023-04-16


Zobacz również: