Spory rozwiązywać można bez sądu

O pozasądowych metodach rozwiązywania sporów dotyczących zdarzeń medycznych mówiono w czasie konferencji, która odbyła się w poniedziałek 24 kwietnia w Akademii Zamojskiej.

Przedsięwzięcie organizowane zostało przez Zakład Prawa Akademii Zamojskiej, który od roku akademickiego 2022‑2023 prowadzi studia prawnicze.

‑ Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych uczestników, na styku pomiędzy medycyną i prawem z różnych perspektyw. Przewidziana jest perspektywa lekarska, psychologiczna, prawna oraz prezentacja pozasądowych metod rozwiązywania konfliktów – informowali organizatorzy. W spotkaniu o charakterze naukowo‑szkoleniowym wzięli udział lekarze i prawnicy m.in. z Lublina, uczelni łódzkich i z Równego w Ukrainie.

Wśród prelegentów wystąpił m.in. adw. Piotr Sendecki, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie i dr n. med. Adam Chrościcki, przedstawiciel Samorządu Zawodowego Lekarzy – z Lubelskiej Izby Lekarska, który mówił o praktyce Wojewódzkich Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzenia Medycznych w Polscetakże mec. dr Ryszard Pankiewicz, Prorektor Ds. Kształcenia AZ, kierownik Zakładu Prawa który wygłosił wykład pt. Kompensacja szkód wynikających ze zdarzeń medycznych w świetle projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta”.

aa

2023-04-25


Zobacz również: