Okręgowa rada obradowała – 19 kwietnia

W środę 19 kwietnia odbyło się XI posiedzenie Okręgowej Rady Lekarzy IX kadencji.

Obrady rozpoczęły się uczczeniem pamięci zmarłych ostatnio lekarzy w tym dr Irosława Szymańskiego wyjątkowo związanego lubelską Izbą i Medicusem, w którym od ponad 30 lat publikował satyryczne teksty.

W czasie posiedzenia omawiano sprawy bieżące zarówno z delegatur LIL jak i z poszczególnych komisji problemowych działających w izbie. Najdłużej dyskutowano nad regulacją prawną tzw. „receptomatów.

aa

2023-04-19


Zobacz również: